NU’91 biedt leden hulp bij aanvraag compensatie post-COVID klachten

De compensatie voor zorgprofessionals met post-COVID is in meerdere opzichten ondermaats. Dat stelt vakbond NU’91. De juridische service van de bond zal haar leden tot 23 oktober 2023 bijstaan bij de aanvraag van hun compensatie. (tekst: NU'91; foto: SHVETS production via Pexels)

Ondersteuning bij aanvraag compensatie

Compensatie een schijntje

De compensatie voor zorgmedewerkers die post-COVID hebben opgelopen tijdens hun werk moet omhoog. Bovendien moet de termijn waarbinnen deze kan worden aangevraagd worden verruimd naar drie maanden. Dat stelt NU’91. Ook zijn de voorwaarden om de regeling aan te vragen onnodig ingewikkeld.

Voorzitter van NU’91 Femke Merel van Kooten: “De compensatie bedraagt 15.000 euro. Dat is slechts een schijntje voor deze groep die tijdens de pandemie in de frontlinie stond.”

Gelijkstelling beroepsziekten

Gezien de inflatie roept NU’91 de overheid in eerste instantie op tot een indexatie van het bedrag dat wordt uitgekeerd.

Verder is de 15.000 euro die nu is berekend volgens NU’91 niet in lijn met de bedragen die voor andere beroepsziekten zijn toegekend. Voor slachtoffers van beroepsziektes zoals allergische astma, longkanker door werken met asbest of de schildersziekte staat een eenmalige uitkering van 21.000 euro ter erkenning van hun ziekte. NU’91 roept de overheid op om de compensatie voor post-COVID minimaal gelijk te stellen aan dat bedrag.

Verruiming aanmeldperiode

Zorgmedewerkers die gebruik willen maken van de regeling kunnen dit vanaf 25 september 2023 doen. Daarvoor hebben zij slechts een maand de tijd: uiterlijk 23 oktober 2023 moet alles ingeleverd zijn. Van Kooten: “Die termijn moet worden verruimd naar drie maanden.”

Vraagtekens bij voorwaarden

De gestelde voorwaarden roepen volgens de beroepsorganisatie sowieso veel vragen op. Zo moet een zorgprofessional besmet zijn geraakt tussen maart en juni 2020 tijdens het veel en intensief verlenen van zorg aan covidpatiënten, óf moet die persoon daar nauw bij betrokken zijn geweest. Iemand moet zich daadwerkelijk ziek hebben gemeld in die periode én post-COVID moet voor juni van dit jaar zijn vastgesteld door een arts. Dat laatste blijkt in de praktijk vaak niet haalbaar, omdat hiervoor in veel gevallen een wachtlijst bestond.

Man ziek op bed met covid

Buiten de boot

Door de ingewikkelde voorwaarden vreest NU’91 dat veel zorgprofessionals met long covid buiten de boot vallen en dus de vergoeding mislopen. Een belangrijke groep verpleegkundigen en verzorgenden wordt bovendien al bij voorbaat uitgesloten: zzp’ers. NU’91 vindt dat alle zorgprofessionals aanspraak moeten kunnen maken op de regeling.

Een ander heikel punt is dat de zorgprofessional zijn ziekte moet gaan bewijzen door het aanleveren van privacygevoelige informatie, wat vaak een enorme belasting is. Van Kooten: “Het is ongekend dat wij zo omgaan met onze zorgprofessionals. Zij raakten ziek tijdens hun werk, vaak zelfs zonder voldoende beschermende maatregelen, en kunnen nu dat werk niet meer uitvoeren zoals zij dat altijd deden. Bovenop de lange fysieke en mentale nasleep van corona, moeten zij nu ook nog dealen met een onnodige wirwar van regels om hier slechts minimaal voor gecompenseerd te worden. Zorg daarom voor een regeling die daadwerkelijk recht doet aan de groep die hun gezondheid letterlijk op het spel heeft gezet.”  

Juridisch advies

De juridische service van NU’91 zal haar leden met post-COVID tot 23 oktober bijstaan tijdens de aanvraag van hun compensatie. Via een online formulier kun je deze hulp aanvragen.

Vraag hulp aan bij NU'91


Standpunt LVO

De LVO vindt het bijzonder vervelend dat veel zorgprofessionals dit is overkomen, en dat zij zich in een bijzonder vervelende situatie bevinden. Wij sluiten ons aan bij het standpunt van NU’91 en zijn verheugd om te zien dat de vakbond haar leden juridische ondersteuning biedt.