5e symposium Luchtbeheersing Operatiekamers

Datum: 
donderdag, 21 maart, 2019 - 09
Concept richtlijn luchtbehandeling operatiekamers en behandelkamers
Locatie: 
Veenendaal
Organisatie: 
Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP)

 

De aanleiding tot het opstellen van een nieuwe concept richtlijn “Luchtbehandeling in operatiekamers” is de onduidelijkheid die de bestaande WIP-richtlijn veroorzaakt. De actuele richtlijn stamt uit 2014. In 2016 is een addendum verschenen waar niet alle wetenschappelijke verenigingen achter staan. De huidige richtlijn bevat veel technische aanbevelingen en laat ruimte voor verschillende interpretaties. Het streven is om te komen tot een richtlijn die met name gericht is op klinische aspecten en die voor alle ingrepen in alle operatie- en behandelkamers geldt. Het doel op een operatiekamer moet risicobeheersing zijn. Hoe groot is het effect van het luchtbehandelingssysteem ten opzichte van het geheel van factoren die invloed hebben op het infectierisico (o.a. gedrag, opvolgtrouw van infectiepreventie protocollen, temperatuur).

De organisatie heeft enkele leden werkgroep en de voorzitter bereid gevonden om het concept richtlijn toe te lichten tijdens. Daarnaast zijn er 3 sprekers die presentaties geven over verschillende luchtbehandelingssystemen. Als laatste spreker houdt een voordracht: hoe de nieuwe concept richtlijn te implementeren. STIP streeft ernaar medio maart de concept richtlijnen aan de wetenschappelijke verenigingen aan te bieden.

Op 21 maart tijdens het symposium is ruimte gereserveerd voor het discussiëren a.d.h.v. enkele stellingen. De uitkomsten van deze discussie kunnen mogelijk meegenomen worden in de definitieve richtlijn.