Laparoscopie voor operatieassistenten

Datum: 
woensdag, 11 november, 2020 - 09 tot woensdag, 11 november, 2020 - 17
Basiskennis en basisvaardigheden laparoscopische operaties
Locatie: 
UMC Groningen
Organisatie: 
UMC Groningen
De cursus laparoscopie voor operatieassistenten is opgezet om alle vereiste vaardigheden in twee dagen tijd te behandelen. In deze cursus komen alle basisvaardigheden van laparoscopie aan de orde. De theorielessen worden gevolgd door een practicum, waardoor de theorie meteen in de praktijk kan worden toegepast. Er wordt aandacht besteed aan de werking van alle apparatuur en hoe eventuele problemen op te lossen. Ook komt de ideale opstelling per ingreep aan de orde. Verder wordt er ingegaan op de diathermie bij laparoscopische ingrepen en de specifieke complicaties hierbij. Tijdens deze dagen kan de cursist de praktische vaardigheden van het camera voeren en assisteren in de endotrainer eigen maken. In de cursus zullen de cursisten in duo’s, in de endotrainer, ook zelf de basisprincipes van laparoscopische diathermie, de appendectomie en de cholecystectomie, onder begeleiding oefenen. Aan het einde van de cursus wordt een certificaat van deelname uitgereikt.
 
DOEL
Het opdoen van basiskennis en basisvaardigheden die nodig zijn om veilig te kunnen werken ten tijde van laparoscopische operaties.
 
Aesculap Academy
Toelichting op de CanMeds-competenties:
1. Medisch handelen: anamnese, diagnostiek, onderzoek, behandeling etc; standaarden, richtlijnen en protocollen en richtlijnen; kwaliteitsindicatoren. 100%