Beroepsprofiel operatieassistent

Hier vind je het actueel en op de toekomstgericht beroepsprofiel van de operatieassistent, waarin alle kerntaken, rollen en competenties uitgebreid zijn beschreven. Het beroep van operatieassistent heeft de laatste jaren grote veranderingen ondergaan. Nieuwe ontwikkelingen blijven zich voordoen en vragen om herbezinning: aan welke eisen moeten operatieassistenten voldoen om als professional kwaliteits- en veiligheidszorg te kunnen blijven garanderen?

Dit nieuwe beroepsprofiel van de operatieassistent is geschreven voor operatieassistenten die zichzelf langs de meetlat willen leggen en hun competenties verder willen ontwikkelen. Ook voor opleidingsinstanties en andere instellingen die met operatieassistenten te maken hebben, kan dit beroepsprofiel van grote betekenis zijn. Veel leesplezier.

Je kunt het gehele boekje downloaden via de link in bijlage.