CAO

De CAO Ziekenhuizen

CAO Algemene Ziekenhuizen 2017-2019

De cao Ziekenhuizen 2017-2019 regelt de arbeidsvoorwaarden van circa 300.000 medewerkers in de algemene ziekenhuizen en de categorale instellingen. De huidige cao loopt van 1 maart 2014 tot en met 31 december 2019.

https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/cao-kenniscentrum/cao/cao-ziekenhuizen-2017-2019

 

CAO Universitair Medische Centra 2018-2020

De cao UMC (voorheen cao Academische Ziekenhuizen) geldt voor 65.000 medewerkers. Voor de zes openbare umc's is de cao formeel een publiekrechtelijke rechtspositieregeling. Voor het VUmc en UMC St Radboud geldt een aparte regeling.

https://www.nfu.nl/img/pdf/19.2084_Umcs_Uitgave_2019_NL_Cao_umc_2018-2020_v3-4-2019.pdf