Het beroep operatieassistent moet worden opgenomen in het BIG-register.