Het LVO Congres moet toegankelijk worden voor alle operatieassistenten door OK reductie.

Mee eens
79% (41 stemmen)
Mee oneens
13% (7 stemmen)
Geen mening
8% (4 stemmen)
Totaal aantal stemmen: 52