Aanvragen accreditatie

 Handleiding voor het aanvragen van accreditatie van een scholing

Iedereen die een vorm van bij- of nascholing organiseert kan bij de Accreditatieraad een accreditatie voor de activiteit aanvragen. De werkwijze is als volgt:

 • invullen van het aanvraagformulier
 • aanvraagformulier samen met het programma, een evt. syllabus en het te gebruiken evaluatieformulier sturen naar: onderwijs@lvo.nl
 • na ontvangst van het formulier wordt de aanvraag in behandeling genomen
 • er wordt een factuur gestuurd
 • op de site van de LVO bij de portfolio items, wordt de scholing met het aantal punten vermeld
 • na de scholing ontvangen wij graag de deelnemerslijst

Kosten:

 • een accreditatie kost € 100,- per jaar, ex. btw.
 • accreditatie voor een jaar met een maximum van 10 scholingen kost € 300,- ex. btw.

Om een bij- en nascholingsactiviteit te voorzien van accreditatiepunten moet aan de volgende criteria worden voldaan:

Vakinhoudelijk

 • De inhoud van de scholing sluit aan bij de beroeps- en functie-uitoefening, afgeleid van het beroepsprofiel en/of actuele ontwikkelingen in het werkveld/aandachtsgebied.
 • De scholing heeft een meerwaarde voor de beroepsbeoefenaar t.a.v. kennis, vaardigheden en/of attitude.
 • De scholing sluit aan bij recente ontwikkelingen in het vakgebied en in de gezondheidszorg.
 • De scholing sluit aan bij door de beroepsvereniging erkende (inter)nationale standaarden en/of richtlijnen.

Onderwijskundig

 • Doelgroep is duidelijk beschreven.
 • Vereiste beginniveau is duidelijk beschreven.
 • Leerdoelen en leerinhoud zijn beschreven zodat potentiële deelnemers direct kunnen zien of de scholing aansluit bij het door hen beoogde doel.
 • De inhoud van scholing is afgestemd op het doel van de scholing en de doelgroep.
 • De didactische vormgeving van de scholing is afgestemd op het doel van de scholing en de doelgroep.
 • De scholing stimuleert tot het reflecteren op de beroepsuitoefening.
 • De scholing wordt schriftelijk door de deelnemers geëvalueerd.
 • De eisen voor het uitreiken van een certificaat of een bewijs van deelname zijn beschreven.

 

Persoon die accreditatie aanvraagt
Factuuradres (indien afwijkend van bovenstaand adres)
Beknopte omschrijving van de scholing
pauzes, maaltijden, sociale activiteiten, enz. niet meetellen
Korte omschrijving van inhoud en leerdoelen
Documentatie
Indien iets anders verstrekt wordt vul dat hier in.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf doc docx odt.