Aanvragen accreditatie

Eenmalige accreditatie aanvragen

Handleiding voor het aanvragen van een eenmalige accreditatie van een scholing

 • invullen van het aanvraagformulier
 • aanvraagformulier samen met het programma, een evt. syllabus en het te gebruiken evaluatieformulier sturen naar: accreditatie@lvo.nl
 • na ontvangst van het formulier wordt de aanvraag in behandeling genomen
 • er wordt een factuur gestuurd
 • op de site van de LVO bij de portfolio items, wordt de scholing met het aantal punten vermeld
 • na de scholing ontvangen wij graag de deelnemerslijst

Instellingsaccreditatie aanvragen

Met ingang van 1 januari 2021 zal het mogelijk zijn een instellingsaccreditatie aan te vragen.
Zowel van ziekenhuizen als van medische firma’s kwam regelmatig de vraag om dit, in navolging van andere beroepsverenigingen, mogelijk te maken.
 
Instellingsaccreditatie kan worden verleend aan organisaties die bewezen hebben de kwaliteit van hun aanbod te kunnen garanderen.

Het heeft als voordeel dat het bij een groot aanbod goedkoper is dan het los accrediteren van scholingen.

Bij instellingsaccreditatie wordt een aanbieder van scholingen de bevoegdheid tot accrediteren verleend. Het uitgangspunt is: 1 klokuur = 1 accreditatiepunt

De toekenning van een instellingsaccreditatie wordt in een overeenkomst met de aanvrager vastgelegd.

 

Handleiding voor het aanvragen van een instellingsaccreditatie

De aanvraag voor instellingsaccreditatie wordt ingediend bij de voorzitter van de Accreditatieraad

Mail de volgende informatie naar: accreditatie@lvo.nl

 • Een jaarplan scholing of opleidingsbrochure
 • Een beschrijving van de kwaliteitsborging van de scholingen
 • De verantwoordelijke in het opleidingsproces

Tarief instellingsaccreditatie:

Ziekenhuis € 1500,-  per jaar 
Medische firma € 2000,- per jaar 

 

Het blijft natuurlijk altijd mogelijk eenmalig accreditatie aan te vragen voor een scholing.

Tarief eenmalige accreditatie:

Ziekenhuis  € 150,-
Medische firma € 200,-
 
Geldigheidsduur van accreditaties bedraagt 1 jaar
 

Criteria

Om een bij- en nascholingsactiviteit te voorzien van accreditatiepunten moet aan de volgende criteria worden voldaan:

Vakinhoudelijk

 • De inhoud van de scholing sluit aan bij de beroeps- en functie-uitoefening, afgeleid van het beroepsprofiel en/of actuele ontwikkelingen in het werkveld/aandachtsgebied.
 • De scholing heeft een meerwaarde voor de beroepsbeoefenaar t.a.v. kennis, vaardigheden en/of attitude.
 • De scholing sluit aan bij recente ontwikkelingen in het vakgebied en in de gezondheidszorg.
 • De scholing sluit aan bij door de beroepsvereniging erkende (inter)nationale standaarden en/of richtlijnen.

Onderwijskundig

 • Doelgroep is duidelijk beschreven.
 • Vereiste beginniveau is duidelijk beschreven.
 • Leerdoelen en leerinhoud zijn beschreven zodat potentiële deelnemers direct kunnen zien of de scholing aansluit bij het door hen beoogde doel.
 • De inhoud van scholing is afgestemd op het doel van de scholing en de doelgroep.
 • De didactische vormgeving van de scholing is afgestemd op het doel van de scholing en de doelgroep.
 • De scholing stimuleert tot het reflecteren op de beroepsuitoefening.
 • De scholing wordt schriftelijk door de deelnemers geëvalueerd.
 • De eisen voor het uitreiken van een certificaat of een bewijs van deelname zijn beschreven.

 

Persoon die accreditatie aanvraagt
Factuuradres (indien afwijkend van bovenstaand adres)
Beknopte omschrijving van de scholing
pauzes, maaltijden, sociale activiteiten, enz. niet meetellen
Korte omschrijving van inhoud en leerdoelen
Documentatie
Indien iets anders verstrekt wordt vul dat hier in.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf doc docx odt.