Meldpunt Zorgbonus

Heb je tijdens de eerste Coronagolf extra gewerkt, ben je ingezet voor het verlenen van Covidzorg of heb je de reguliere zorg draaiende gehouden, maar krijg je toch geen bonus? Meld dit dan bij de LVO!
 
Het kan zijn dat jouw werkgever geen bonus voor je heeft aangevraagd of dat de bonus wel is aangevraagd, maar dat VWS deze niet heeft toegekend. In beide gevallen willen wij de specifieke reden weten waarom de bonus niet aan jou wordt toegekend. Op die manier willen we in kaart brengen hoe groot het probleem is en hoe onrechtvaardig het is dat sommige beroepen geen bonus krijgen, terwijl ook zij een topprestatie hebben geleverd.
 
Je komt als zorgprofessional in aanmerking voor een bonus als je je in de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020 hebt ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19, en/of als je op een andere manier hebt bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19. Denk aan het niet kunnen opnemen van vakantie, extra hebben gewerkt vanwege zieke collega's, het draaiende houden van de reguliere zorg onder uitzonderlijk zware omstandigheden, het bijdragen aan preventie, zoals bron- en contactonderzoek, het opzetten van extra behandellocaties of het uitvoering geven aan Covid-maatregelen.

Op de site van de Rijksoverheid vind je meer informatie over het toekennen van de zorgbonus. 
Ook vind je daar de Handreiking Zorgbonus Covid-19, waarin staat vermeld aan welke voorwaarden een zorgprofessional moet voldoen om in aanmerking te komen voor de zorgbonus. 
 
Je kunt hieronder je gegevens invullen. Alvast bedankt.
De LVO zal alle meldingen inventariseren. En we zullen ons beraden op de vervolgstappen die we moeten nemen.