Lidmaatschap

Wie kan lid worden van de LVO?

  • Gediplomeerd operatieassistenten of zij die in opleiding zijn voor operatieassistent.
  • Iedereen die medisch-assisterend werkzaam is op het gebied van operatieve zorg of operatieve technieken.
  • Iedereen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk voor de vereniging heeft gemaakt dan wel zij die het beroep van operatieassistent niet langer uitoefenen en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd.

Inschrijven

Inschrijven bij de LVO kan via het inschrijfformulier.

Adreswijziging 

Wilt u een adreswijziging doorgeven? Dat kan via mijn LVO op de website.

Contributie

Klik hier voor de tarieven van een lidmaatschap van de LVO. Betaling bij voorkeur per jaarlijkse automatische incasso.

Voordelen lidmaatschap LVO

  • Gratis registratie in het Kwaliteitsregister.
  • Vakblad Operationeel gratis thuisbezorgd.
  • Gratis een exemplaar van het beroepsprofiel.
  • Korting op scholingen en congressen.
  • Individuele belangenbehartiging bij problemen met je werkgever.
  • Voordelig duolidmaatschap van NU’91 (vakbond voor de verpleging en verzorging).
  • Een digitale cadeaukaart van Bol.com van €10,00.

MKSA

LVO-leden die in een ziekenhuis of instelling werken waarop de cao Ziekenhuis van toepassing is, hebben de mogelijkheid om hun contributie bij hun werkgever om te wisselen binnen het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA), ook wel cao à la carte genaamd. Het verschaft medewerkers de mogelijkheid een deel van hun arbeidsvoorwaardenpakket op hun persoonlijke leefomstandigheden aan te passen door verschillende arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uit te ruilen.
 

Bijzonder lid

Een bijzonder lid is iemand die niet onder de cao valt. Bijvoorbeeld mensen die in het buitenland werken of in de industrie of gepensioneerd zijn. Deze leden kunnen geen gebruik maken van collectieve en individuele belangenbehartiging.

Opzegging

Opzeggen kan voor 1 oktober via het digitale opzegformulier. Na bevestiging wordt het lidmaatschap dan per 1 januari van het daaropvolgende jaar beëindigd. 

Vakbond NU '91

De LVO is aangesloten bij NU ’91, de vakbond voor de verpleging en verzorging. Zij voeren mede namens de LVO cao-onderhandelingen. Als lid van de LVO bent u niet automatisch lid van NU '91. Indien u gebruik wilt maken van de individuele belangenbehartiging van NU '91 moet u lid zijn van deze vakbond. Klik hier om lid te worden. LVO-leden krijgen korting: voor € 7,06 per maand kunt u een duolidmaatschap aangaan. 

logo-NU-91.gif

Operationeel

Alle leden van de LVO ontvangen gratis het tijdschrift Operationeel. Operationeel is hét vakblad voor de operatieassistent en verschijnt 4 keer per jaar.

Meer informatie

Voor vragen over het lidmaatschap kunt u mailen naar ledenadministratie@lvo.nl.