LiveOperatie

Samenwerking LiveOperatie.nl en Landelijke Vereniging Operatieassistenten (LVO)


LiveOperatie.nl en de LVO werken sinds februari 2016 samen. Alle LVO-leden krijgen gratis toegang tot de website van LiveOperatie.nl. De samenwerking tussen LiveOperatie.nl en het LVO is gefocust op innovatie in de vorm van digitalisering. Hierbij wordt ingespeeld op alle technische ontwikkelingen die gaande zijn in de gezondheidszorg.

Naast gratis toegang tot LiveOperatie.nl, worden er ook verschillende E-Learning modules ontwikkeld. Deze modules worden geaccrediteerd en de behaalde accreditatiepunten kunnen door middel van een certificaat in het kwaliteitsregister geplaatst worden. De modules voorzien hierdoor in een bijscholingsbehoefte die al langer bestaat.

Met het brede aanbod aan video’s, afbeeldingen en operatietechnieken op LiveOperatie.nl is de professional altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van operaties. Een visuele leeromgeving die overal beschikbaar is via desktop, tablet of mobiele telefoon.

De website biedt de gebruiker operatieve instructievideo’s aan om de kwaliteit van de zorgprofessional op de operatiekamer te verbeteren. Deze video’s zijn ontwikkelt door en voor professionals in samenwerking met verschillende zorginstanties. Door informatie te centraliseren, wordt het gemakkelijker om een visueel beeld te krijgen bij een operatie. Professionals kunnen nu zoeken naar de anatomie van het lichaam, krijgen instrumentenleer over bijvoorbeeld een totale knieprothese of kunnen bekijken hoe deze operatie er stapsgewijs uitziet. Daarnaast zijn er verschillende operaties per specialisme te bekijken.

LiveOperatie.nl

LVO wil als beroepsorganisatie zijn leden iets extra’s aanbieden. Scholing en training blijft belangrijk aspect voor operatieassistenten en daaraan wil de LVO bijdragen. Leden kunnen gratis gebruik maken van alle modules van liveoperatie.nl, zodat ze zich ten alle tijden kunnen bijscholen en trainen. De instructievideo's kunnen per specialisme worden bekeken.

Verder kan men in contact komen met andere studenten of professionals. Deze extra service kan ook voordelen hebben voor de ziekenhuizen, aangezien zij moeten zorgen dat hun medewerkers bevoegd en bekwaam zijn. De instructievideo’s en documenten zijn uniek in hun soort. Ze zijn namelijk volledig gericht op de operatieassistent en de daarbijbehorende taken. Ook de bekwaamheid bij het bedienen van apparatuur en het gebruik van hulpmiddelen komen aan bod.