Actie plan Werken op OK

De zorg krijgt 320 miljoen euro om de personeelstekorten in 2022 naar nul te reduceren en om de huidige werknemers in de zorg te behouden. Dat zijn mooie geluiden uit Den Haag, maar hoe concreet wordt dit voor ons als medewerkers van de OK? Wie gaat onze belangen vertegenwoordigen in het actieplan 'Werken in de zorg'?

Ruim een jaar geleden organiseerde OK Visie een debatavond over de personeelstekorten op OK, waarin duidelijk werd dat er geen pasklare oplossing is, maar dat samenwerking op regionaal niveau tussen ziekenhuizen een belangrijke stap in de goede richting is. Met name het maken van afspraken over opleidings- en stageplaatsen is cruciaal. De NVZ zou hier een coördinerende rol in moeten spelen. Nu, ruim een jaar later maken de LVO en OK Visie de balans op.

Tekort aan operatieassistenten houdt aan

De LVO constateert dat de uitstroom van gediplomeerde operatieassistenten nog steeds veel te laag is om aan de vraag te voldoen. En niet alleen operatieassistenten, maar ook het aanbod anesthesiemedewerkers is nog steeds veel te laag om aan de toekomstige vraag te voldoen. Daarnaast is de bekendheid van de beroepen op de OK bij de jeugd een punt van aandacht. Hoog tijd voor een landelijke campagne en een (eigen) actieplan “werken op de OK”.

De komende maanden gaan OK Visie en de LVO hun plannen, in het licht van het landelijke actieplan ‘werken in de zorg’, verder concretiseren en hebben hierbij jullie hulp hard nodig. Ook de andere beroepsverenigingen (NVAM, NVLO en BRV) zullen betrokken worden bij de uitwerking van ons actieplan. We willen de nadruk leggen op “samen”, want hier ligt onze kracht en het succes van onze acties! Wij willen graag met jullie hierover in gesprek!