Beëindiging samenwerking LVO en Uitgeverij Y-Publicaties

Beste LVO leden,

Door middel van dit schrijven wil de LVO jullie informeren over het feit dat we ons vakblad Operationeel weer in eigen beheer zullen gaan uitgeven.

Het vakblad OK Operationeel dat jullie vier maal per jaar ontvingen, werd samengesteld en uitgegeven in samenwerking tussen de LVO en Uitgeverij Y-publicaties.

Aan dit blad en de samenwerking met de uitgever is een eind gekomen. Y-publicaties gaat verder met een eigen blad: OK Visie Magazine, dat jullie onlangs ontvingen. De LVO heeft geen betrokkenheid bij dit tijdschrift. De LVO gaat Operationeel weer in eigen beheer uitgeven. Inhoudelijk zal dit blad de eigen identiteit van ons beroep uitstralen en gericht zijn op de belangen en interesses van de LVO-leden.

De ruim 2100 LVO-leden zullen Operationeel 1x per kwartaal op hun huisadres ontvangen. Daarnaast wordt het vakblad ook verspreid op het operatiecomplex van alle ziekenhuizen en zelfstandige klinieken in Nederland.

Ter herintroductie van “Operationeel” zullen we met een mooi dik nummer verschijnen.

In dit nummer tref je een paar belangrijke onderwerpen aan, die tevens het belang van een beroepsvereniging laten zien:

  • Tekorten op de OK
  • Het organiseren van een manifest
  • Laat je horen via het meldpunt op onze website
  • Erkenning van ons beroep, we worden zelfs niet genoemd in het B.I.G register. Dit moet anders!

Naast Operationeel, het vakblad van de LVO beroepsvereniging, dat zich specifiek richt op ons beroep van de operatieassistent (met interviews, beroepsgerichte en medische artikelen), zal de LVO samenwerken met het team van De Nederlandse OK-Krant. De Nederlandse OK-Krant is gericht op alle aspecten van de operatieafdeling en wordt in samenwerking met de andere beroepsverenigingen gerealiseerd.

Voor het inleveren van kopij kun je je richten tot redactie@lvo.nl en/of operationeel@lvo.nl

Om verwarring te voorkomen willen we jullie melden dat het door Uitgever Y-Publicaties uitgegeven magazine, krant en website OK Visie GEEN uitgaven zijn van de beroepsvereniging LVO.

Mocht je nog vragen hebben dan vernemen wij dat graag. Wij zijn altijd bereid tot een gesprek.

Met vriendelijke groet,  

Namens het LVO Bestuur

Hennie Mulder,
Commissie Media