Congres 'Samen maken we een vuist' gaat niet door op 28 oktober

Het congres 'Samen maken we een vuist' gaat niet door op 28 oktober. Een nieuwe datum is nu nog niet bekend. De Landelijke Kwaliteitsdag gaat wél door op 28 oktober.

De NVAM en LVO hebben gecommuniceerd dat er simultaan aan het Kwaliteitscongres op 28 oktober 2019 ook een congres “Samen maken we een vuist” zou plaatsvinden voor operatieassistenten en anesthesiemedewerkers.

Hierbij is het voornemen om onderwerpen over werkdruk, tekorten, CAO ontwikkelingen en andere “hot issues” te bespreken en de gezamenlijke zorgen hieromtrent verder te delen en het beleid voor onze toekomst toe te lichten.

Vele onderwerpen zijn ten tijde van het organiseren van het congres continue in ontwikkeling. Om een inhoudelijk goed symposium neer te zetten willen we inhoudelijk kunnen ingaan op de actualiteit.

Helaas is de actualiteit te weerbarstig om daarop vooruit een programma te kunnen presenteren. Er is veel te doen rondom de wet BIG (II) en ook de CAO onderhandelingen laten zien dat concrete oplossingen nog op zich laten wachten.  Wij hadden gehoopt op meer duidelijkheid over arbeidsvoorwaarden en wettelijke erkenning van beider beroepen op de OK.

Om jullie beter te kunnen bedienen is besloten het congres op een later tijdstip te laten plaatsvinden wanneer er meer inzicht is in de  toekomst van de beroepen op de operatiekamer en de effecten voor het werk van professionals op de operatiekamer.

Vanzelfsprekend kun je je nog wel opgeven voor de Kwaliteitsdag waarbij zeer interessante onderwerpen aan bod komen.

Namens de besturen NVAM en LVO