De 2e Corona golf dient zich aan. Operaties moeten doorgaan in belang van patiëntenzorg.

Beste operatieassistenten en anesthesiemedewerkers,
 
De 2e Corona golf dient zich aan. Operaties moeten doorgaan in belang van de patiëntenzorg. 
 
Tijdens de eerste Corona golf lag de electieve operatieve zorg (behoudens spoed operaties en sommige oncologische ingrepen) bijna volledig stil. De operatieassistenten en anesthesiemedewerkers werkten op IC en SEH en vervulden een cruciale rol. Ze hebben gestreden in de vuurlinie met bv. (beademings)machines vanaf de operatiekamer. Ze hebben patiënten beademd, hoog complexe zorg verleend en ernstig zieken bijgestaan terwijl het voor naasten niet mogelijk was bij hun zieke familielid te zijn.Met een tweede golf in aantocht loopt het risico op dat OK personeel moet bijspringen op de IC weer op.
 
Wij vragen aandacht voor de reguliere operatieve zorg, zodat patiënten niet opnieuw hun hoognodige operaties zien uitgesteld of afgemeld.
 
Gezamenlijke oproep voor doorgang operatieve zorg 
 
De NVAM en LVO hebben samen met de wetenschappelijke verenigingen gekeken naar een mogelijkheid om te zorgen dat de electieve zorg bij de 2e golf niet zodanig in het gedrang komt. Hierbij is het voorstel om met een soort harmonica model te werken, de zorg te leveren daar waar nodig. Om toch uit te helpen maar meer gefaseerd en electieve zorg zo veel mogelijk te laten doorgaan.
 
Hiermee staan wij klaar voor alle patiënten die onze zorg nodig hebben. Om die reden werken wij op de operatiekamer en in de zorg.
 
Plan is lijn met het opschalingsplan LNAZ 
 
Het opschalingsplan van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) geeft de mogelijk noodzakelijke opschaling van de IC’s en daarbij behorende personele bezetting weer. Op dit moment worden er Basis Acute Zorg verpleegkundigen opgeleid voor ondersteuning en inzet op de ic. Volgens dit plan zou het OK personeel klaar kunnen blijven staan voor electieve operatieve zorg.
 
De nadruk in het opschalingsplan ligt op BIG geregistreerde verpleegkundigen. Omdat de operatieassistenten en anesthesiemedewerkers niet zijn opgenomen in de wet BIG, laat het opschalingsplan zien dat beleidsmakers geen plaats (meer) zien op de IC voor het OK personeel. 
 
Noodzaak en nut van anesthesiemedewerker en operatieassistent wordt niet erkend 
 
De noodzaak om bij te springen op IC is dan ook niet meer als tijdens de eerste golf. Het is wel jammer dat de hulp die wij kunnen bieden bij een tweede golf volgens de nieuwe aanpak niet nodig is. Onze expertise is bewezen ondersteunend geweest tijdens de eerste golf. Tijdens de eerste golf hebben we ons werk buiten onze comfortzone en soms met angst, maar zonder enige aarzeling uitgevoerd. 
 
Betreurenswaardig en zorgelijk
 
De minister heeft door het gebrek aan erkenning, waardering en het niet direct toekennen van de zorgbonus een direct signaal gegeven aan operatieassistenten en anesthesiemedewerkers, dat zij er niet bij horen. Dit werkt niet motiverend en dat voor beroepsgroepen die al erg kampen met grote tekorten. Wij maken ons er grote zorgen over hoe de overheid momenteel meewerkt aan het impopulair maken van werken op de operatiekamer als operatieassistent of anesthesiemedewerker. Terwijl het prachtige beroepen zijn.
 
Je kunt niet op deze manier omgaan met zorgprofessionals die in de frontlinie hebben gestaan. Het applaus is allang verstomd en waardering en erkenning is het enige wat wij namens onze beroepsgroepen vragen.
 
Heb je recht op de zorgbonus?
 
Zorgaanbieders, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de subsidieregeling, kunnen een aanvraag indienen voor zorgprofessionals. 
Binnen een zorgorganisatie komen zorgprofessionals in aanmerking voor een bonus die zich in de afgelopen periode (1 maart 2020 tot 1 september 2020): 
  1. hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19, en/of 
  2. hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19.
 
Volgens de uitgangspunten beschreven in de subsidieregeling hebben degenen waarvoor onderstaand van toepassing is blijkbaar geen aandeel geleverd:
 
Medewerkers die dubbele diensten gedaan hebben, verlofdagen hebben ingeleverd, tijdelijk contracten hebben op-geplust en extra dagen zijn komen werken om de urgente en acute zorg op te gevangen omdat hun collega’s op de IC of op de Covid-19 afdeling werkten. En personeel dat dubbel zo hard heeft gewerkt na de eerste crisis om de uitgestelde operaties in te halen. 
 
VWS geeft duidelijk aan dat zorgprofessionals/groepen uit een de “’nee lijst’’, of die niet genoemd worden en die wel voldoen wel aan de afbakeningscriteria wel in aanmerking kunnen komen. Bijvoorbeeld omdat zij tijdelijk zijn ingezet op een cohortafdeling voor COVID-19 patiënten. Dat is wat bedoeld wordt met nee, tenzij'. 
 
Dus ook operatieassistenten en anesthesiemedewerkers die bijv. zijn gaan uithelpen op de IC of Cohort afdeling of op een andere manier hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19. VWS zegt nu dat zorgaanbieders de ruimte hebben om ook voor deze zorgprofessionals een bonus aan te vragen. Een nogal omslachtige procedure die geen recht doet aan al het OK personeel.
 
Wij gaan ervan uit dat de werkgevers het goede voorbeeld volgen van enkele zorgbestuurders en dat er geen uitzonderingen worden gemaakt in het toekennen van de zorgbonus. Iedereen komt in aanmerking en heeft deze bonus verdiend.
 
We zullen een meldpunt oprichten waar je kan melden indien dit niet gaat zoals voorgesteld wordt door VWS. Daarover laten we snel meer over horen.
 
Petitie
 
Door gezamenlijk op te komen voor de beroepen op de operatiekamer en het belang van de patiënt laten we onze stem horen. En geven we onze mooie beroepen de aandacht die ze verdienen. Dit kan enkel als we samen een vuist maken. Sluit je daarom aan bij de beroepsvereniging en help daarnaast de collega’s welke het initiatief hebben genomen een petitie te starten door deze te ondertekenen:
 
 
Wij staan klaar voor alle patiënten.
 
Namens LVO en NVAM