Document Aanbevelingen laparoscopische en robotchirurgie Urologie nu online

Nicole Dreessen heeft namens de LVO mogen participeren in de ontwikkeling van de “Recommendations in laparoscopic and robotic surgery in urology”. Deze aanbevelingen zijn geschreven om te voldoen aan de behoefte voor een gids die instructies geeft op de domeinen van laparoscopische en robot-geassisteerde chirurgie.

De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) en de Stichting Werkgroep Endourologie (SWEN) werken samen met organisaties en werkgroepen om alle belangrijke informatie over indicaties, veiligheid, technische informatie en onderwijs over laparoscopische en robotinformatie te verzamelen. De doelstellingen zijn het verbeteren van de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de chirurgische resultaten.

Robot-geassisteerde chirurgie en laparoscopie vereisen teamwerk, inclusief samenwerking van de chirurg, anesthesioloog en operatieassistenten. Gebruikers van medische hulpmiddelen moeten bevoegd zijn, en ziekenhuizen zijn verplicht deze bevoegdheid te waarborgen.

In het stuk over de training en vaardigheden (Hoofdstuk 4) beveelt de LVO een opleiding en certificering aan voordat operatieassistenten bij robot- en laparoscopische procedures assisteren/instrumenteren en omlopen. Daarnaast staan er veel interessante info en praktische tips in het document. Het complete document “Recommendations in laparoscopic and robotic surgery in urology” kun je hieronder downloaden.

De LVO hoopt dat dit voorbeeld ook bij de andere wetenschappelijke verenigingen wordt opgevolgd en dat er een landelijke standaard ontwikkeld wordt voor de operatieassistent. De LVO is hierover in gesprek met de betrokken partijen.