Genomineerden YP Award 2020 bekend

Welke jonge operatieassistent wint dit jaar de Van Straten Young Professional Award?
 
Tot 1 december afgelopen jaar hadden pas afgestuurde operatieassistenten de kans om hun scriptie of onderzoek in te sturen. Van alle inzendingen zijn er vier afstudeerprojecten genomineerd voor de Van Straten Young Professional Award. De jonge professionals mogen hun scriptie of onderzoek presenteren tijdens aankomend LVO Congres.
 
Het plenaire middagprogramma van donderdag 5 maart staat in het teken van de uitreiking van de Young Professional Award. De presentaties die voorafgaand aan de uitreiking zullen plaatsvinden, worden beoordeeld door de jury. Deze bestaat uit leden van de Commissie Onderwijs van de LVO en een vertegenwoordiger van de firma Van Straten Medical. Degene met de beste presentatie wint de Award en een leuk geldbedrag.
 
Wij stellen de kansmakers graag aan jullie voor.
 

GENOMINEERD

TITEL EN OMSCHRIJVING AFSTUDEERPROJECT

Alexandra Bakker
(operatieassistent bij het VUmc)

Het classificeren van spoedsectio’s
 

 
Uit enquêtes afgenomen bij de 81 operatieassistenten werkzaam in het VUmc, bleek het huidige spoedclassificatiesysteem met vier categorieën onduidelijk te zijn voor de operatieassistenten. Eveneens schiet het systeem tekort in duidelijkheid van de operatie-indicatie en de mate van spoed bij een aangemelde sectio. Daarnaast ervaren de operatieassistenten vaak een discrepantie tussen de aangemelde spoedklasse en de wachttijd tussen aanmelding en arriveren van de patiënt op de OK.
Alexandra heeft een aanbeveling geschreven voor een aanvulling op het classificatiesysteem.

Randy Juharianto 
(werkzaam in het Dijklander Ziekenhuis)

De schadelijkheid van chirurgische rook voor patiënten in een laparoscopische setting
 

 
Chirurgische rook bevat toxische en kankerverwekkende stoffen. Hier is al onderzoek naar gedaan, maar de meeste van deze onderzoeken zijn gericht op het effect van deze rook op OK-personeel tijdens een open chirurgische procedure. De ontstaanswijze en de eigenschappen van de rookpartikels, evenals het gevolg van de systemische absorptie van de rookpartikels op het lichaam van de patiënt in een kijkoperatie, komen vooralsnog beperkt aan de orde in de literatuur. 
Hoe kunnen we deze schade zo veel mogelijk beperken?
 
Ezra Landman en Beau Lieskamp (anesthesiemedewerker), en
Mayke Pelzers en Julia Roelofs (operatieassistenten), MUMC+
 
When every second counts
 
 
In 2017 werden in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ 153 (multi)traumapatiënten opgevangen. Echter, toentertijd was de recentelijk opgestelde landelijke norm van 240 patiënten nog niet van kracht. Aangezien de landelijke normering hoger is dan het aantal in 2017 ontvangen multitraumapatiënten in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+, kan worden gesteld dat komende jaren het aantal (multi)traumapatiënten zal stijgen. Om de kwaliteit van zorg te waarborgen, dienen de medewerkers van de afdeling Operatieve Geneeskunde in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voorbereid te worden op het opvangen van het aantal (multi)traumapatiënten volgens de landelijke norm. 
 
Om de kwaliteit van traumazorg te verbeteren, blijkt het toepassen van simulatieonderwijs in traumazorg zinvol. Binnen het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ bestaat simulatieonderwijs voor verschillende afdelingen, er is echter geen simulatieonderwijs gericht op een (multi)traumapatiënt voor de afdeling Operatieve Geneeskunde ontwikkeld. Om te onderzoeken of simulatieonderwijs op de operatiekamers bij het ontvangen van een (multi)traumapatiënt zinvol is, wordt een pilot uitgevoerd. 

Yadi Hagenaars, Hanneke Verdult (Bravis Ziekenhuis) 
Sabine Hoogendoorn, Gaby Spoeltman (Reinier de Graaf Ziekenhuis)

Robotchirurgie bij pancreaticoduodenectomie

 

  Een pancreaticoduodenectomie wordt uitgevoerd bij een pancreaskopcarcinoom. Hierbij wordt een deel van de pancreas (pancreaskop), het duodenum, de galblaas en de pylorus verwijderd. Zijn er betere resultaten na een robotgeassisteerde pancreaticoduodenectomie dan na een open of laparoscopische procedure bij pancreaskopcarcinoom?