Gevolgen Covid-19 voor beroepsgroep operatieassistenten

Laatste update: 22 april 2020
 
Daar waar het openbare leven zo goed als stil is komen te liggen, wordt er in de zorg keihard gewerkt om Coronapatiënten de best mogelijke zorg te kunnen geven. 
 
Het is hartverwarmend om te zien hoe groot de solidariteit is onder zorgverleners. Ook de duizenden mensen met een zorgachtergrond die zich hebben aangemeld bij het Landelijk Coördinatiepunt Zorgprofessionals van NU’91 omdat ze hún steentje willen bijdragen in deze crisis zijn indrukwekkend.
 
Namens de LVO willen wij voor alle zorgverleners onze diepe waardering uitspreken en hen een hart onder de riem steken. Samen gaan we de strijd aan tegen het Coronavirus. 
 
Consequenties voor beroepsgroep van operatieassistenten
 
De ontwikkelingen rondom de verdere verspreiding van het Coronavirus (Covid-19) hebben ook consequenties voor ons beroep en beroepsvereniging. We willen jullie informeren over de laatste ontwikkelingen, updates en maatregelen. We gaan hierbij uit van de adviezen en maatregelen van de expert-instanties (WHO / RIVM / GGD).
 
Ziekenhuizen doen er alles aan om zoveel mogelijk gekwalificeerd personeel beschikbaar te hebben. Niet-noodzakelijke operaties worden uitgesteld. Operatiekamers worden ingericht als IC-afdeling. Operatieassistenten die ook verpleegkundige zijn, worden ingezet op de IC en SEH. Naast anesthesiemedewerkers en recoverymedewerkers worden ook operatieassistenten ingezet om intensieve zorg te kunnen verlenen. Alle andere zorgmedewerkers staan stand-by, houden zich bezig met protocollen, opruimen en het schoonmaken van de apparatuur.  
 
Vragen en antwoorden over de crisis en maatregelen worden via het kanaal van RIVM gecommuniceerd. Houd de website van het RIVM daarom goed in de gaten.
Informatie over richtlijnen en draaiboeken aangaande Covid-19 vind je hier: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
 
Er wordt veel gevraagd van alle mensen in deze situatie. De kans dat er enorme druk komt te staan op het personeel van de ziekenhuizen en overige zorginstellingen is volgens de professionals aanzienlijk.
 
Wees verstandig, bescherm jezelf en anderen, volg de maatregelen die genomen zijn serieus.
 
Evenementen 
 
Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Grote evenementen worden verboden tot 1 september. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering. Meer info hierover vind je op Rijksoverheid.nl. Voor bijeenkomsten zoals congressen wordt 1 juni besloten of deze doorgang kan vinden of dat deze wordt verplaatst. Wij volgen hierbij het advies van het RIVM.  
Daarnaast kunnen ziekenhuisorganisaties strengere eisen stellen met betrekking tot zorgpersoneel.
Indien de adviezen en landelijke maatregelen veranderen, kunnen besluiten van de LVO worden aangepast aan de actualiteit.
Deze acties worden uitgevoerd om de kans op transmissie van het Covid-19 virus te verkleinen en zoveel mogelijk de continuïteit van zorg te waarborgen
 
Hieronder een overzicht van besluiten die zijn gemaakt n.a.v. de actuele stand van zaken:
 • Tot 1 juni geen fysieke bijeenkomsten bij de LVO of fysieke deelname aan werkgroepen of commissies door LVO commissie- en bestuursleden.
 • Studentendag wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum.
 • Ambassadeursdag wordt uitgesteld en wordt ingepland tijdens de beleidsdagen LVO op 25 september en 26 september.
 • De Vaatdagen worden verplaatst naar maandag 29 en dinsdag 30 juni.
 • COBRAdagen 2020 zijn uitgesteld naar 2, 3 en 4 september 2020.
 • Zie ook LVO agenda op website voor actuele info.
Evenementen die later dit jaar gepland staan, gaan vooralsnog door. Uiteraard zullen de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het Covid-19 virus hierbij leidend zijn. 
 
Algemene maatregelen 
 
De algemene hygiënemaatregelen zijn van toepassing en worden verondersteld bekend te zijn.
 • Handen wassen en het dragen van de voorgeschreven beschermingsmiddelen is voldoende.
 • Bij patiënten met verdenking of bewezen Covid-19 besmetting gelden aanvullende hygiënemaatregelen. 
 • Vooralsnog dient hierbij aerosolen bescherming te worden toegepast (dragen van oogbescherming en FFP2 masker).
 • Volg hierbij de procedure zoals geldt in uw organisatie.
 • De beschermingsmiddelen worden steeds schaarser, ga hier verstandig mee om.
Maatregelen eigen gezondheid en die van collega's (en patiënten)
 
 • Zorg voor jezelf en je eigen gezondheid.
 • Houd afstand: dat betekent dat je 1,5 meter (twee armlengtes) afstand houdt van elkaar, bijvoorbeeld de in koffiekamer.
 • Indien je ziekteverschijnselen hebt (hoesten, koorts) wil je vanzelfsprekend je collega's niet aansteken (de tekorten zijn al erg genoeg). 
Verdere algemene maatregelen
 
 • Neem niet deel aan groepsbijeenkomsten en mijd sociaal contact.
 • Reis niet af naar het buitenland indien niet strikt noodzakelijk
 • Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het Covid-19 virus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Nieuwe besluitevorming hierover volgt nog.
 • Maandag 23 maart heeft het kabinet de maatregelen verscherpt. Eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs blijven tot 1 juni gesloten. Groepsvorming van meer dan 3 personen is verboden. 1,5 meter afstand houden is verplicht.
 • Op dinsdag 21 april heeft het kabinet de maatregelen verlengd tot en met 19 mei.
  Voor jongeren tot en met 18 jaar worden de regels versoepeld m.b.t. sporten. Basisscholen mogen vanaf 11 mei weer open.
 
Ik werk in de zorg, wat wordt ervan mij verwacht?    
 
Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat vitale sectoren zoals zorg, politie, brandweer, de voedselketen en elektriciteit blijven functioneren, is het belangrijk dat je naar je werk gaat als je geen klachten hebt. Mocht je twijfelen of je kunt werken, neem dan contact op met je werkgever. Op de website van het RIVM staat ook een protocol voor zorgprofessionals met meer informatie. Als je een vitaal beroep hebt en kinderen hebt die naar school gaan of naar de kinderopvang, kunnen zij daarnaar toe.
 
Serviceloket NU91 ook in het weekend bereikbaar
 
Het Covid-19 virus breidt zich verder uit en wij zien dat de druk in de zorg toeneemt. Dit roept vragen op en brengt onzekerheid met zich mee. Daarom is het NU’91 serviceloket ook komend weekend extra bereikbaar voor al jouw vragen over het Covid-19 virus in combinatie met je werk. 
 
Op zaterdag 21 maart zijn zij van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar. Op zondag 22 maart is dat van 09.00 tot 17.00 uur. Dit kan telefonisch (030 296 41 44) en per mail: serviceloket@nu91.nl.
Let op: als je hun mailt, zet dan in de onderwerpregel CORONA.
 
 
Voor meer info zie ook:
 
 
 
Laatste update: 23 maart 2020