Hulpmiddelen krijgen eenduidige medische codering


Voor een betere patiëntveiligheid krijgen alle medische hulpmiddelen een eenduidige codering. Verschillende partijen in de zorg hebben hierover afspraken gemaakt. Gisteren is het afsprakendocument "Eenduidige codering medische hulpmiddelen” ondertekend in het bijzijn van demissionair Minister Schippers. Hennie Mulder - operatieassistent in het Maxima Medisch Centrum en bestuurslid van de LVO - was lid van de kernwerkgroep. 

De codering, die per in juli 2018 gefaseerd wordt ingevoerd, maakt elektronisch scannen mogelijk zodat altijd duidelijk is bij welke patiënt welk medisch hulpmiddel is gebruikt. Nu komt het nog voor dat er geen gestandaardiseerde code, of helemaal geen code op een medisch hulpmiddel staat, waardoor er niet goed kan worden gescand. De nieuwe afspraken sluiten bovendien goed aan op de registratie in het Landelijk Implantaten Register en lopen vooruit op de nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen. 

De afspraken zijn tot stand gekomen op verzoek en onder regie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De afspraken zijn ondertekend door: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (Nfu), Zelfstandige klinieken Nederland (ZKN), Federatie van Technologiebranches (FHI), Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME) en de belangenorganisatie van producenten, importeurs en handelaren van medische hulpmiddelen, Nefemed. Daarmee is de hele keten betrokken van productie tot gebruik bij de patiënt.

Het afsprakendocument met voorbeelden uit de praktijk is gepubliceerd op vmszorg.nl.