Leden NU91 stemmen in met cao Algemene Ziekenhuizen

Het overgrote deel van de NU’91 leden die in de algemene ziekenhuizen werken heeft ingestemd met het principeakkoord cao Ziekenhuizen. NU’91 is blij dat het akkoord van positief is beoordeeld door haar leden. 

Uit de reacties van de NU’91 leden blijkt dat zij vooral tevreden zijn over: de afspraken over de compensatie van de achterstallige onregelmatigheidstoeslag over verlof, de salarisverhoging en het generatiebeleid. Met het fiat van de leden ligt er wat NU’91 betreft een nieuwe cao Ziekenhuizen die loopt tot 1 april 2019

Generatiepact

De bonden willen nu met werkgevers afspraken maken over een zogenaamd generatiepact. Ouderen gaan dan een aantal uur per week minder werken, waardoor er 2.500 nieuwe jongeren kunnen instromen in de ziekenhuisbranche. Daarmee wordt de specialistische kennis behouden en wordt er met gebruik van deze kennis de mogelijkheid gecreëerd dat de instromers doorstromen naar banen waarop hard mensen nodig zijn.’

Gemiddelde leeftijd

Ook NU'91, de enige categorale vakbond voor verpleegkundigen, vindt dat de personeelsopbouw in het ziekenhuis meer gelijk moet zijn aan de leeftijdsopbouw van de beroepsbevolking. ‘De gemiddelde leeftijd in ziekenhuizen is nu, uit mijn hoofd, ongeveer 44 jaar,’ zegt cao-onderhandelaar Rolf de Wilde. ‘En dit wordt alleen maar hoger, als medewerkers onder de 35 zo massaal de zorg verlaten. Oudere werknemers kunnen dit fysiek en mentaal zware werk niet alleen doen. Hun kennis en ervaring is zeker nodig, maar we moeten echt gaan kijken hoe we meer jongeren in de zorg krijgen én houden.’ Cao-partijen maken een afspraak over Generatiebeleid. Deze regeling wordt per 1 januari 2018 ingevoerd.

Het Generatiebeleid zorgt ervoor dat oudere medewerkers minder kunnen werken en op gezonde wijze de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen halen. Door de vacatureruimte die hierdoor ontstaat krijgen jongere medewerkers de kans op een arbeidsovereenkomst conform de cao Ziekenhuizen en wordt de doorstroom van medewerkers binnen de organisatie bevorderd. Naast het stimuleren van duurzame inzetbaarheid streven cao-partijen met deze afspraak naar een evenwichtige leeftijdspyramide van het personeelsbestand dat het functioneren van de arbeidsmarkt van de branche ten goede komt. We zullen binnenkort uitgebreid over de mogelijkheden van het generatiepact terugkomen.

Betaling ORT verleden

Naast het generatiepact stelt NU’91 in haar inzet een loonsverhoging van 2,5 procent voor en moet de leeftijdsgrens voor het werken in nachtdiensten terug van 58 naar 57 jaar. ‘Ook een belangrijk punt voor de nieuwe cao is wat ons betreft de betaling van onregelmatigheidstoeslag (ORT) over het verleden,’ aldus Rolf de Wilde van beroepsorganisatie NU’91. ORT over de toekomst is voor medewerkers in de ziekenhuizen in de huidige cao al geregeld.