LVO betreurt Kamerbrief; operatieassistenten niet in Wet BIG

 
Operatieassistenten gaan niet onder de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) vallen. Dat schrijft minister Kuipers (VWS) aan de LVO en de Tweede Kamer. De LVO betreurt de weigering.


De beslissing van Kuipers komt voor de LVO niet uit de lucht vallen. Zorginstituut Nederland (adviesorgaan, red.) adviseerde de minister namelijk eerder al negatief over het opnemen van de operatieassistent in de Wet BIG. De Wet BIG is bedoeld om de kwaliteit van zorg te waarborgen en zo patiënten te beschermen. Het adviesorgaan vindt wettelijke regulering van het beroep van operatieassistent niet noodzakelijk om patiënten adequaat te beschermen tegen onzorgvuldig handelen. Kuipers neemt deze visie helaas over.

Zorginstituut Nederland is van mening dat operatieassistenten niet in de Wet BIG opgenomen hoeven te worden omdat zij de operatieassistent geen breed basisberoep vindt zoals bedoeld in de Wet BIG. Het adviesorgaan stelt dat de operatieassistent over het algemeen alleen werkzaam is in het OK-complex. “Hierin verschilt de operatieassistent van brede basisberoepen zoals de verpleegkundige, die op verschillende afdelingen inzetbaar zijn. Hiernaast beoordeelt het Zorginstituut de koppeling tussen de opleiding en het beroep als mager. Er zijn meerdere opleidingsroutes voor het uiteindelijk vervullen van de functie van operatieassistent en daarmee is er geen sprake van een eenduidige opleiding zoals bedoeld in de Wet BIG. De kwaliteit van de opleiding is niet voldoende en onafhankelijk geborgd voor opname in de Wet BIG”, zo schrijft Kuipers in zijn brief aan de LVO.

Kuipers haalt in zijn schrijven ook een ander argument van het Zorginstituut aan om de operatieassistent buiten de Wet BIG te houden. De werkzaamheden van de operatieassistent bevatten weliswaar substantiële risico's voor de patiëntveiligheid, maar de kwaliteit van de beroepsuitoefening op andere wijze voldoende wordt geborgd. “De operatieassistent werkt in principe in opdracht van en/of onder supervisie van de operateur. Wettelijke regulering voor het waarborgen van de patiëntveiligheid is hierdoor niet noodzakelijk.” Voorts stelt Kuipers dat de operatieassistent niet vrij toegankelijk is voor patiënten. “De patiënt kan zich niet zonder tussenkomst van een andere zorgprofessional wenden tot een operatieassistent.”

De LVO onderzoekt hoe is aan te tonen dat operatieassistenten over de juiste verpleegkundige competenties beschikken. ‘In ons huidige werk op de OK en tijdens onze werkzaamheden in de covid-crisis op de covid-afdelingen, seh en ic, hebben wij onze verpleegkundige competenties verworven en ook getoond,’ reageert LVO-voorzitter Nicole Dreessen. ‘Het is dus verdedigbaar dat er voor ons een generaal pardon zou gelden. Dit houdt in dat wij op basis van onze vaardigheden, kennis en kunde en de nodige ervaring voldoende verpleegkundige competentie hebben. Er is voor deze mensen geen extra opleidingsprogramma nodig. Verder hebben we eerder aangegeven dat gekeken moet worden naar flexibeler en breder opleiden. Misschien komt er wel een op maat gemaakt programma. Daarom zien we in de woorden van de minister mogelijkheden.’

Minister Kuipers schrijft in zijn brief dat er voor de operatieassistenten die nu geen verpleegkundig diploma hebben een aanvullend opleidingsprogramma zou moeten komen waardoor ze zich kunnen ontwikkelen tot verpleegkundige. Verder schrijft hij dat “de operatieassistent voor kwalitatief hoogstaande operatieve zorg in Nederland staat. De operatieassistent zet zich vanuit professionaliteit en deskundigheid in voor het leveren van goede zorg aan de patiënt en is daarmee een onmisbaar beroep in het zorglandschap in Nederland. De operatieassistenten mogen trots zijn op de dagelijkse zorg die zij leveren aan de patiënten.”

De LVO onderzoekt of het beroep als verpleegkundige specialisatie kan worden gezien, net zoals in andere Europese landen. Daarbij worden ook de voorbehouden handelingen, die operatieassistenten nu gewoon op de OK uitvoeren, meegenomen. Dreessen: ‘Deze zijn ook beschreven in ons beroepsprofiel. Verpleegkundigen die werken als operatieassistent kunnen zich ook steeds opnieuw herregistreren aangezien ze voldoende verpleegkundige handelingen als operatieassistent uitvoeren om hieraan te voldoen.’

Meer informatie hierover kun je lezen op deze webpagina van de Rijksoverheid.