LVO-congres in tijden van Covid-19

Op sociale media zoals Facebook en LinkedIn wordt de vraag gesteld waarom de LVO tijdens de uitbraak van het Covid-19 virus, beter bekend als Corona, het 33e-LVO-congres ‘Buigen of Barsten’, liet doorgaan. Uiteraard zijn wij bij deze beslissing zeker niet over één nacht ijs gegaan. Na uitgebreide consultering bij zowel het RIVM als de NVZ, bleek dat het veilig en verantwoord was om het congres te laten doorgaan.
 
Wij hebben van alle geraadpleegde deskundigen GEEN negatief advies gekregen. Onnodig paniek zaaien en het congres aflasten zou volgens de deskundigen een disproportionele maatregel zijn. Wel zijn er in overleg met deze instanties diverse hygiënemaatregelen genomen, zoals een verbod op handen schudden, ‘welkomskussen’ en het massaal verspreiden van dispensers met desinfectans die overal op het congres te vinden waren en die massaal gebruikt werden. Ook waren er overal disposable tissues te verkrijgen.
 
Op het moment van het congres (5 en 6 maart 2020) liet het RIVM/ Rijksoverheid weten dat er geen restricties waren op het organiseren van congressen(*), maar dat het belangrijk is om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven. De belangrijkste adviezen van het RIVM waren/ zijn op dit moment:
• Was uw handen regelmatig.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
 
Wij menen dat wij alle voorzorgsmaatregelen in acht hebben genomen om eventuele besmettingen te voorkomen.
 
Met vriendelijke groeten,
Bestuur LVO