LVO en Nederlandse OK-Krant steunen vuurwerkmanifest

De LVO en De Nederlandse-OK-Krant hebben zich aangesloten bij het vuurwerkmanifest.nl. 
Dit brede manifest pleit ervoor dat er uiterlijk 2020 een verbod komt op consumentenvuurwerk. De aangesloten organisaties vinden dat vuurwerk uitsluitend in handen moet zijn van professionals.  Een te groot aantal mensen loopt letsel door vuurwerk op, tot aan amputaties van vingers, complete handen en blindheid toe. Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen genieten van vuurwerk, op een veilige manier.
 
Medische beroepsbeoefenaars zien in hun dagelijkse werkzaamheden de persoonlijke en maatschappelijke ellende, veroorzaakt door consumentenvuurwerk. Bovendien ontstaat door consumentenvuurwerk heel veel materiële schade aan de persoonlijke en publieke ruimte en gebouwen. In 2016 was dat zelfs 11 miljoen euro. Ook (hulp)honden, katten, vogels en andere dieren hebben veel last van vuurwerkstress.
 
Onder de vele aangesloten medische organisaties bevinden zich onder andere: KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie), NVT (Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie), NOG (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap), LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging), V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde),  NVSHA (Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulpartsen), NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid), Oogziekenhuis Rotterdam en KNO (Nederlandse Vereniging voor KNO-Heelkunde).
 
Het manifest is te lezen en te tekenen op vuurwerkmanifest.nl. Een algemene petitie voor een vuurwerkverbod staat op Petities.nl en is al ruim 450.000 keer ondertekend.