LVO - samen op één lijn op de kwaliteitsdag

LVO samen met andere beroepsverenigingen op één lijn op de kwaliteitsdag

 

Op 12 oktober j.l. vond de landelijke kwaliteitsdag van de beroepsverenigingen NVAM, BRV, SVN en vooral de LVO plaats. Laatstgenoemde vereniging nam het voortouw bij de organisatie van dit succesvolle evenement.

 

Tijdens de bijeenkomst in de Meeting District te Nieuwegein werd de “Nieuwe Perioperatieve Richtlijn” gepresenteerd, werd stilgestaan bij de “Monitoring Perioperatieve Patiëntveiligheid” en werden de “Perspectives on Innovation and Lean Management” toegelicht. Na een korte pauze kregen de deelnemers een uitvoerige presentatie over het onderwerp “Luchtbehandeling”.

 

Het middagprogramma na de gezellige en smakelijke lunch stond geheel in het teken van de ontwikkelingen van de “Green Deal”. Hierbij werd ook in groepen samengewerkt om innovaties en perspectieven te verzamelen en te bespreken.

 

De bijeenkomst werd door alle deelnemers als zeer prettig en vooral informatief ervaren.