LVO vreest problemen rond het OK-complex

 
De Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) vreest problemen in en om het OK-complex nu operatieassistenten niet worden opgenomen in de Wet BIG. Patiënten zijn minder beschermd en operatieassistenten zijn minder flexibel inzetbaar. De LVO heeft hiervoor gewaarschuwd in een brief aan de ministers van VWS.


Operatieassistenten kunnen ook in tijden van crisis niet meer ingezet worden op andere afdelingen dan het OK-complex. Dat komt omdat ze in hun werk zogenoemde voorbehouden handelingen uitvoeren. Dit zijn handelingen die alleen zorgprofessionals zelfstandig mogen uitvoeren als ze opgenomen zijn in de Wet BIG. Enkele voorbeelden zijn: het prikken van infusen, aanleggen van een blaaskatheter of het sluiten van een wond. Als operatieassistenten deze handelingen uitvoeren is er vaak nog geen chirurg aanwezig op het OK-complex. Operatieassistenten voeren deze handelingen uit voorafgaand of na afloop van de operatie.

Tijdens de coronacrisis toen de ziekenhuizen overvol waren, werkten operatieassistenten op andere afdelingen zoals de IC, spoedeisende hulp of verpleegafdeling. Hier deden zij ook voorbehouden handelingen, zoals ze die ook op de OK uitvoeren. Maar omdat dit volgens de wet niet mag, zullen operatieassistenten bij een volgende crisis niet meer voorbehouden handelingen uitvoeren buiten de OK. De inzet van operatieassistenten wordt hierdoor minder flexibel. En dat is zorgelijk omdat er al een schreeuwend tekort is aan zorgpersoneel.

Omdat operatieassistenten niet onder de Wet BIG zullen vallen is er geen tuchtrechtelijke verantwoording mogelijk en kan er ook niet geleerd worden van incidenten. Bovendien kan een operatieassistent die fouten in het ene ziekenhuis heeft gemaakt eenvoudigweg elders weer aan de gang, omdat er geen systeem van kwaliteitsborging bestaat. De patiënt wordt hier dus niet beschermd en dat baart de LVO zorgen.

De LVO heeft de ministers van zorg opgeroepen hun besluit over de weigering van opname van operatieassistenten in de Wet BIG te heroverwegen. Morgen, woensdag 6 juli, spreekt de vaste Kamercommissie van VWS over de afwijzing van de ministers om operatieassistenten niet in de Wet BIG op te nemen.

Je kunt de brief hier lezen »