LVO waarschuwt voor risico's bij tekort aan operatieassistenten


Kwaliteit en veiligheid van operatieve zorg moet gewaarborgd worden. 

Het wordt op steeds meer plekken in Nederland voelbaar dat er tekorten zijn aan operatieassistenten; vacatures worden niet meer opgevuld. Het lijkt een steeds snellere golfbeweging te zijn van tekorten aan gespecialiseerd personeel naar een overschot. Het is de hoogste tijd om de bezetting van operatieassistenten structureel aan te pakken en ervoor te zorgen dat de uitstroom niet hoger is dan de instroom van goed opgeleide zorgprofessionals.

Door de dubbele vergrijzing - relatief meer ouderen, die ook relatief ouder worden - is steeds meer sprake van co morbiditeit en chroniciteit. De daardoor toenemende zorgvraag dwingt zorginstellingen tot verdergaande innovatie van zorgprocessen en daarvoor is hoger gekwalificeerd personeel nodig. Een eerste stap is een betere selectie van studenten. Die structureel bij- en nageschoold worden en dan niet als reactie op een probleem of tekort maar proactief. En deze goed opgeleide operatieassistenten moeten worden ingezet voor werkzaamheden waarvoor ze zijn opgeleid.

Door taakverschuivingen en technologische ontwikkelingen nemen operatieassistenten steeds meer taken over van specialisten. Dit kan voordelige financiële gevolgen hebben, maar het heeft ook invloed op de Wet BIG. Het beroep operatieassistent is zodanig aan veranderingen onderhevig, dat hierop zal moeten worden gereageerd. Een verplichte registratie en accreditatie zou een belangrijke stap zijn, ook om de kwaliteit en veiligheid van operatieve zorg te borgen of te verbeteren. In Engeland bestaat een verplicht register voor verpleegkundigen maar ook voor operatieassistenten. In Nederland kan iemand die in het zuiden van het land een grove fout maakt, weer gewoon als operatieassistent werken in het westen.

“Patiënten, specialisten en collega-zorgprofessionals moeten erop te kunnen vertrouwen dat de operatieassistent daadwerkelijk bevoegd en bekwaam is; aldus Nicole Dreessen, Bestuurslid Beroepsbelangen Kwaliteit en Veiligheid LVO ”.

De kern van het beroep operatieassistent is in de praktijk uitgekristalliseerd, maar in de nabije toekomst zal een steeds groter beroep worden gedaan op zelfstandigheid van handelen en belangrijke algemene hbo-competenties, zoals als professionaliteit en innovatievermogen. Daarom zijn titelbescherming en een tuchtrechtelijke regeling op langere termijn noodzakelijk. Naar de mening van de LVO moeten operatieassistenten worden opgenomen in artikel 3 van de wet BIG, waar registratie en titelbescherming zijn geregeld.