Meldpunt LVO: Tekorten operatieassistenten

Op steeds meer plekken in Nederlandse ziekenhuizen wordt het voelbaar dat er tekorten (zijn) ontstaan aan operatieassistenten. Als gevolg hiervan is de werkdruk ernstig verhoogd en staan de kwaliteit en veiligheid van de medewerkers op de operatiekamers onder druk. De Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) maakt zich zorgen over het tekort aan operatieassistenten en de kwaliteit en veiligheid op de operatiekamers. 

Vacatures zijn moeilijk in te vullen met als gevolg dat er sprake is van een ernstig hoge werkdruk en worden operaties uitgesteld of niet uitgevoerd. Door een hoge werkdruk zijn instellingen en medewerkers minder goed in staat om studenten goed te begeleiden en wordt er geconstateerd dat uitval van studenten toeneemt. Dit versterkt opnieuw het feit dat er een tekort aan adequaat geschoolde operatieassistenten blijft bestaan en dat het aantal steeds verder oploopt.

Soms horen we via leden of de media dat er oplossingen bedacht worden, die de nodige vraagtekens oproepen. Maar om concreet als beroepsvereniging te reageren, willen we inventariseren wat er op de OK’s gebeurt.

  • Wordt er onbekwaam of onvoldoende getraind personeel ingezet?  
  • Is de werkdruk te hoog?
  • Krijgen studenten niet de juiste mogelijkheden om hun opleiding op een goede manier te volgen door de tekorten?

Dit zijn een paar voorbeelden, maar misschien zijn er nog meer te noemen.

Het gaat ons niet om iemand aan de schandpaal te zetten, maar we willen graag inventariseren wat er allemaal speelt. Dan pas kunnen we als beroepsvereniging een constructieve rol spelen om de kwaliteit van zorg voor de operatieassistenten te waarborgen. En dan samen met alle betrokkenen tot een goede en duurzame oplossing kunnen komen.

Je kunt alles melden bij ons Meldpunt. Dit kan zelfs anoniem.