Meldpunt Zorgbonus online

Heb je tijdens de eerste Coronagolf extra gewerkt, ben je ingezet voor het verlenen van Covidzorg of heb je de reguliere zorg draaiende gehouden, maar krijg je toch geen bonus? Meld dit dan bij ons!
 
De LVO heeft een speciaal meldpunt opgericht voor operatieassistenten die vinden dat zij recht hebben op de Coronabonus, maar deze toch niet krijgen. Het kan zijn dat jouw werkgever geen bonus voor je heeft aangevraagd of dat de bonus wel is aangevraagd, maar dat VWS deze niet heeft toegekend. In beide gevallen willen wij de specifieke reden weten waarom de bonus niet aan jou wordt toegekend. Op die manier willen we in kaart brengen hoe groot het probleem is en hoe onrechtvaardig het is dat sommige beroepen geen bonus krijgen, terwijl ook zij een topprestatie hebben geleverd.
 
Ga direct naar: Meldpunt Zorgbonus