NVAM en LVO overhandigen petitie aan Tweede Kamer

De petitie 'Tekort operatieassistenten en erkenning beroep' die de LVO is gestart hebben we op 2 april jl. overhandigd aan de Vaste Commissie VWS* in de Tweede Kamer. Ook de NVAM was daarbij aanwezig.

Met de petitie willen we de aandacht vragen van de politiek voor de huidige problematiek die speelt op de operatiekamers. Omdat ook het beroep anesthesiemedewerkers te maken heeft met veelal dezelfde problemen is besloten de handen ineen te staan.

De kwaliteit en veiligheid binnen operatiekamers staan op dit moment onder ernstige druk door een groot tekort aan operatieassistenten. Ook is er een tekort aan aneshesiemedewerkers. Dit alles heeft tot gevolg dat de werkdruk ernstig is verhoogd en operatiekamers moeten sluiten.

Om te voorkomen dat operaties worden uitgesteld, worden onveilige oplossingen bedacht. Zoals het inzetten van niet opgeleide medewerkers, zoals bijvoorbeeld medische studenten. Deze studenten hebben geen opleiding genoten om te functioneren als operatieassistent en zij hebben derhalve geen kennis van steriliteit, medische apparatuur en instrumentarium. Bovendien weten zij niet hoe te handelen bij een onverwachte situatie of calamiteit tijdens een operatie.

De beroepsverenigingen vinden dit een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Deze situatie brengt de veiligheid van de patiënt in gevaar doordat de kwaliteit en veiligheid van zorg niet geborgen is. Wetende dat door taakverschuiving steeds meer voorbehouden en medische handeling worden uitgevoerd door operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Daarom vinden we het zeker nu het juiste moment om deze beroepen te reguleren, aangezien deze nog steeds niet zijn opgenomen in artikel 3 van de Wet BIG.

De opname van het beroep in de wet BIG artikel 3 specifiek voor anesthesiemedewerkers, is daarbij een separaat traject dat ook gestart is juist in het belang van de (bescherming van) de patiënt.

“Patiënten, specialisten en collega’s moeten erop kunnen vertrouwen dat de operatieassistent daadwerkelijk bevoegd en bekwaam is.”

Daarnaast moeten er structureel en niet reactief operatieassistenten en anesthesiemedewerkers worden opgeleid om de tekorten tegen te gaan. We hebben volgens het Capaciteitsorgaan 1.068 operatieassistenten per jaar nodig, terwijl er nu jaarlijks maar zo’n 300 intreden. Ook het tekort aan anesthesiemedewerkers is aanzienlijk: per jaar zijn er 492 anesthesiemedewerkers nodig om in 2024 geen tekorten meer te hebben.

De Nederlandse Vereniging van Heelkunde vindt de huidige situatie maatschappelijk onverantwoord en deelt onze zorgen.

Met deze petitie hebben we duidelijk willen maken dat er op korte termijn maatregelen moeten worden genomen. Hopelijk gebruikt de politiek dit instrument om de zorgelijke situatie op de operatiekamers aan te pakken.

De 4.091 OK professionals die onze petitie hebben ondertekend vragen om actie van de overheid.

Niemand wil geopereerd worden door iemand die niet goed is opgeleid.

 

* De petitie is overhandigd aan de Vaste Commissie VWS, bestaande uit: 

Mw Lilianne Ploumen, vice fractievoorzitter Buitenlandse zaken en Gezondheidszorg - PvdA
Mw Helma Lodders, voorzitter Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport - VVD
Dhr Leendert de Lange - VVD
Mw Joba van den Berg - CDA
Dhr Rens Raemakers - D66
Mw Corinne Ellemeet - Groen Links
Mw Simon Geleijnse - 50 plus