Onderzoek beroep BMH in de Wet BIG!

Dringende oproep!

In opdracht van het ministerie van VWS vindt momenteel een evaluatieonderzoek plaats naar het toekennen van een zelfstandige bevoegdheid voor een aantal voorbehouden handelingen aan de Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH) en daaraan gekoppeld de verankering van het beroep BMH in de wet BIG.

Op dit moment hebben de onderzoekers van het Maastricht UMC+, die het evaluatieonderzoek uitvoeren, voor bepaalde uitstroomprofielen van de BMH's nog onvoldoende data om conclusies te kunnen trekken en aanbevelingen te kunnen doen.

BMH's met uitstroomprofiel operatieve zorg worden in de praktijk veelal ingezet als operatieassistent. Het onderzoeksteam wil daarom graag data verzamelen bij operatieassistenten om deze te kunnen extrapoleren naar de BMH om toch uitsluitsel te kunnen geven over dit uitstroomprofiel.

Dit biedt de beroepsgroep van operatieassistenten de unieke kans om inzichtelijk te maken, dat het (zelfstandig) uitvoeren van voorbehouden handelingen ook tot hun dagelijkse werkzaamheden behoort. Dit zou een eventuele aanvraag voor opname van operatieassistenten in (het experimenteerartikel van) de Wet BIG kunnen ondersteunen.

We nodigen jullie uit om een bijdrage te leveren aan deze dataverzameling.

Hoe kunt je dat doen?  

  1. In mei/juni 2019 zal een focusgroep interview met operatieassistenten plaatsvinden. Tijdens deze focusgroep (8-10 personen) komen onderwerpen aan bod als hoe voorbehouden handelingen in de dagelijkse praktijk worden uitgevoerd en welke belemmerende en bevorderende factoren hierbij een rol (kunnen) spelen. Het interview duurt 2 uur en vindt centraal in het land plaats. Datum en tijd worden in overleg vastgesteld.
    Je kunt zich vóór 15 maart a.s. aanmelden voor het focusgroep interview bij het onderzoeksteam Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG-BMH, via onderzoek.wetbig@mumc.nl.
  2. In oktober 2019 zullen vragenlijsten worden verspreid onder operatieassistenten.

Meer informatie hierover volgt.

Indien je vragen heeft of meer informatie over het onderzoek wilt, kunt je contact opnemen met het onderzoeksteam via bovenstaand email adres.