Ook de operatieassistent is een held

Dat was even wennen, gezien te worden als een held. Als beroepsvereniging merken we nog steeds dat ons beroep niet zo bekend is. Ja, je ziet ons vaak op afbeeldingen, maar als je iemand vraagt wat houdt het vak in, dan wordt daar vaak een onvolledig antwoord op gegeven. Vaak zegt men: ‘Is dat niet een verpleegkundige die meehelpt bij een ingreep’, of ‘Oh, heb je daar een aparte opleiding voor nodig?’
 
En het was voor velen ook schrikken, de ingrepen werden gecanceld en een OK werd zomaar omgebouwd tot een IC. De operatieassistent werd op verschillende afdelingen ingezet in verschillende rollen. Op de IC, SEH en cohortafdelingen; overdag, ’s avonds en in de nacht. Je werd ingezet buiten je comfortzone en in situaties die je normaal niet tegenkomt. Het zijn totaal andere handelingen in surrealistische taferelen. En dat helemaal ingepakt in persoonlijke beschermingsmiddelen. Ja, het is warm, vaak emotioneel en soms ook beangstigend. Normaal ben je met ingrepen bezig is, zit je met je handen in iemands buik en bedien je complexe apparatuur. Ook vraag je je af hoe zit het met je eigen bescherming, en toch doe je het gewoon, want je bent flexibel en daarnaast ook een held.
 
Gelukkig wordt langzaamaan de reguliere zorg in het ziekenhuis weer opgepakt. De situatie is echter nog verre van normaal. Nog steeds draaien wij extra diensten en werken wij enthousiast samen met verschillende zorgprofessionals.
Hopelijk kunnen we kleine stapjes blijven zetten om de reguliere zorg weer op te pakken, want het liefst werken we weer in ons eigen domein. Ervoor zorgen dat de operaties goed kunnen worden uitgevoerd. Het was fijn om te kunnen helpen daar waar nodig, maar de liefde voor ons eigen vak en onze specialistische kennis is groot.
 
We hebben afgelopen periode veel geleerd. Laten we voorkomen dat kennis verloren gaat. Laten we de kennis en kunde van de zorgprofessionals inzetten om het ‘nieuwe normaal’ te ontwikkelen. Hopelijk maakt het ‘nieuwe normaal’ ons beroep nog mooier, en zijn we nog trotser op ons beroep, operatieassistent!
 
‘Het beroep operatieassistent is zo veel meer dan iemand die een instrument aangeeft.’
 
Waar moet je rekening mee houden bij de opstart van de reguliere operaties? Hoe verdeel je de OK-capaciteit? De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ontwikkelden een stappenplan om antwoord te geven op deze vragen. 
In de afgelopen weken werd veel planbare zorg noodgedwongen deels uitgesteld. Nu wordt deze zorg deels weer opgepakt. In het stappenplan beschrijven de NVA en de NVvH dat er rekening gehouden moet worden met urgentie en een duurzame inzet van personeel. Immers, zoals eerder gezegd, personeel van de OK is de afgelopen weken ingezet op andere afdelingen om daar te ondersteunen in de zorg voor de COVID-19-patiënten.
 
Patiënten moeten uiteraard zo snel en goed mogelijk geholpen worden. Vertraging kan vervelende gevolgen hebben. Nieuwe uitdaging voor om ook deze fase goed te volbrengen. Ook nu zullen we weer met hart en ziel aan onze taak beginnen.
In de bizarre situatie waarin we zijn terechtgekomen zal de LVO er weer staan voor de operatieassistent, en daarnaast nemen we in het belang van goede zorg voor de patiënt onze verantwoordelijkheid en willen we samenwerken met alle betrokken partijen.
 
Onze zorg is dat mogelijk al zeer vermoeide operatieassistenten uitvallen of misschien nu eerder de kans lopen om betrokken te raken bij een incident. Dan zijn er alleen maar verliezers. Dus laat dat opstarten zorgvuldig zijn en in overleg met alle betrokkenen, ondanks dat we niet kunnen wachten om enthousiast ons eigen beroep weer uit te gaan voeren!
 
 
Namens de LVO