Operationeel 2 2020 is verschenen

Eind juni verscheen Operationeel, editie 2 van dit jaar. Op de cover Randy Juharianto, operatieassistent in het Dijklander Ziekenhuis (Purmerend/Hoorn). Tijdens het LVO-congres in maart won Randy Juharianto de prestigieuze Young Professional Award voor zijn onderzoek naar 'De schadelijkheid van chirurgische rook voor patiënten in een laparoscopische setting'.
 
In Operationeel vertelt Randy, die nog maar kort geleden is afgestuurd, waarom hij operatieassistent wilde worden. ‘Ik had altijd al iets met zorg. Eerst heb ik nog mijn propedeuse fysiotherapie gedaan in Rotterdam. Dat was toch niet helemaal mijn ding, want als fysiotherapeut werk je meer één-op-éen en ik wilde liever in een team samenwerken. Tijdens mijn opleiding fysiotherapie heb ik de kans gehad om mee te kijken in de snijzaal van het Erasmus MC. Ik was onder de indruk; een kijkje nemen in het menselijk lichaam. Ik ging onderzoeken of er een opleiding bestond waardoor je dit vaker kon meemaken. En zo kwam ik bij het vak operatieassistent terecht.’
 
In Operationeel 2 lees je ook wat de toekomstplannen zijn van de LVO en NVAM voor de operatieve zorg en wat de stand van zaken is met betrekking tot de BIG-aanvraag.
 
'Flexibele schil voor OK en IC'
 
Nicole Dreessen (LVO) en Remko ter Riet (NVAM) de brief toe die NU'91 samen met de andere beroepsverenigingen stuurde aan de ministers Van Rijn en De Jonge. In deze brief (d.d. 20 mei jl.) - die ging over de uitbreiding van de IC-capaciteit en de opstart van de reguliere zorg - heeft NU’91 samen met de beroepsverenigingen NVAM, BRV en de LVO verzocht om ‘betrokken te worden bij het besluitvormingsproces inzake uitbreiding van de ic-capaciteit in relatie tot het opstarten en waarborgen van de reguliere zorg’. 
 
Hoe kom je op korte termijn aan voldoende opgeleide beroepskrachten? De LVO en NVAM pleiten voor een flexibele schil voor OK en IC. Onder flexibiliseren wordt verstaan dat je op andere afdelingen waar te weinig personeel is zorg gaat verlenen. 
‘Het is nu duidelijk dat je anders gebruik kunt maken van personeel’, zegt Nicole Dreessen. ‘Nieuw ic-personeel opleiden kost twee jaar, en dan te bedenken dat een tweede golf waarschijnlijk veel eerder komt. De tijd om op te leiden is er niet. Daarom kiezen wij ervoor om efficiënter gebruik te maken van mensen. Je creëert als het ware een flexibele schil die je in geval van een crisis kunt inzetten. Het voordeel is dat je dan geen ok hoeft te sluiten.’
 
De BIG-aanvraag: wat is er al gebeurd en wat gaat er nog gebeuren?
 
In mei 2017 heeft de LVO formeel een verzoek ingediend bij de minister. In april 2019 heeft de minister het Zorginstituut gevraagd het verzoek te beoordelen en hierover te adviseren. In mei, september en december 2019 is er overleg geweest tussen het Zorginstituut en de LVO. In januari 2020 heeft er nog een gesprek plaatsgevonden en heeft de LVO haar verzoek aangevuld. In februari 2020 is het Zorginstituut officieel begonnen met het adviestraject. Dit  bevindt zich nu in een opstartfase, waarin werkbezoeken en gesprekken met aanpalende partijen worden ingepland. Ook is begonnen aan het (literatuur)onderzoek en het verzamelen van achtergrondinformatie. In dat verband was het Zorginstituut ook aanwezig op het LVO-congres.
 
Door de coronacrisis is het aannemelijk dat het adviestraject vertraging oploopt. Zo zijn geplande werkbezoeken afgelast en is het moeilijker om gesprekken met aanpalende partijen te organiseren. Samen met de LVO bekijkt het Zorginstituut wat wel mogelijk is. Het Zorginstituut streeft er nog steeds naar om het adviesrapport in het najaar van 2020 uit te brengen aan de minister.
 
En verder in dit nummer:
 
De schadelijkheid van chirurgische rook
De meeste onderzoeken zijn vooral gericht op het effect op OK-personeel, maar deze
rook zou ook schadelijk kunnen zijn voor patiënten. In dit artikel lees je een samenvatting van de scriptie waarmee Randy Juharianto de Young Professional Award won.
 
Werken tijden covid-19
De afgelopen tijd is voor veel operatieassistenten heftig, hectisch en nieuw geweest. Vrijwel iedereen werkte een aantal weken op een andere plek, variërend van de SEH en de IC tot een verpleegafdeling. Zeven collega’s vertellen over deze periode waarin covid-19 de hoofdrol speelde.Zeven collega’s vertellen over de periode waarin alles in het teken stond van covid-19. 'Je krijgt in één keer een heel andere rol!’
 
Van ic-arts naar ic-patiënt
Anesthesioloog i.o. Coen Feron werd zwaar getroffen door het SARS-CoV-2-virus. Als covid-19-patiënt kwam hij op zijn ‘eigen’ ic terecht.
 
Unieke operatie bij pulmonale hypertensie
De eerste shuntoperatie voor chirurg Petr Symersky en longarts Harm Jan Bogaard van het Amsterdam UMC bij een jongvolwassene.
 
Preventie van rugpijn bij operatieassistenten 
Kunnen exoskeletten hierbij helpen?
 
Sla met ons de handen inéén!
Iedereen maakt onderwijs om te komen tot dezelfde eindtermen en iedereen schrijft voor dezelfde operaties protocollen. Wat kunnen we met elkaar delen?
 
Vreemde handen aan de operatietafel
Vertegenwoordigers van fabrikanten helpen mee bij operaties, blijkt uit onderzoek van Argos en Small Stream Media.
 
 
Operationeel 2 2020 verscheen 26 juni. Het vakblad wordt verstuurd naar alle LVO-leden en naar de OK-afdelingen van alle ziekenhuizen en privéklinieken in Nederland.