Petitie LVO: Tekort operatieassistenten en Erkenning beroep

De Landelijke Vereniging van Operatieassistenten maakt zich grote zorgen over het feit dat de kwaliteit en de veiligheid op de operatiekamers in gevaar komt door het tekort aan operatieassistenten.

De LVO is een petitie gestart om het tekort aan operatieassistenten op de politieke agenda te krijgen. Ook pleit de LVO voor de erkenning van het beroep Operatieassistent door opname in artikel 3 van de Wet BIG en voor het structureel opleiden van operatieassistenten.

Ondertekenen van deze petitie kan via: https://operatieassistenten.petities.nl

Hieronder vind je de volledige tekst:

Petitie LVO: Tekort operatieassistenten en Erkenning beroep

Groeiend tekort aan operatieassistenten is een risico voor de patiënt en voor de operatieassistent!

Naar aanleiding van eerdere meldingen en de binnengekomen meldingen bij het LVO Meldpunt komen de volgende aspecten steeds naar voren: Kwaliteit van operatieve zorg komt in gedrang;

  • Operaties worden uitgesteld;
  • Te hoge werkdruk;
  • Nog steeds onvoldoende opleidingsplekken en onvoldoende opleidingscapaciteit;
  • Hoog percentage uitval van studenten;
  • Hoog ziekteverzuim;
  • Zorgen door het feit dat onbekwame medewerkers worden ingezet.

   “Patiënten, specialisten en collega-zorgprofessionals moeten erop kunnen vertrouwen dat de operatieassistent daadwerkelijk bevoegd en bekwaam is.”  

JA IK TEKEN NU VOOR  

  • Operatieassistenten worden opgenomen in artikel 3 van de wet BIG, waar registratie en titelbescherming zijn geregeld.
  • Studenten worden structureel en proactief opgeleid en niet reactief bij tekorten of problemen. 
  • Werkdruk wordt verlaagd en daarnaast moet er gezorgd worden dat de operatieassistent de nodige  bij- en nascholing kan volgen.
  • Een verplichte registratie en accreditatie zou een belangrijke stap zijn, ook om de kwaliteit en veiligheid van operatieve zorg te borgen of te verbeteren.

Ga naar https://operatieassistenten.petities.nl om deze petitie te ondertekenen.
Je kunt de petitie hieronder downloaden.

BijlageGrootte
PDF-pictogram petitie-lvo-2018.pdf1.4 MB