Petitie Zorgbonus 1 december aangeboden in Den Haag

De lijsten met zorgmedewerkers die recht hebben op de zorgbonus, die het ministerie van VWS heeft gepubliceerd, leidden tot grote onrust en verdeeldheid onder diverse zorgverleners. Operatiepersoneel bijvoorbeeld, staat er niet op.
 
Daarom zijn de beroepsgroepen petities gestart om ook aandacht te vragen voor de operatieassistent, anesthesiemedewerker, röntgenlaborant/MBB en medisch laboranten. De petities zijn inmiddels meer dan 33.500 keer digitaal ondertekend. 
 
De beroepsorganisaties LVO, NVAM, VMML en NVMBR overhandigen de petities op 1 december a.s. aan de Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Doel van de petities is dat de minister de gepubliceerde lijsten rectificeert en de operatieassistenten, laboranten MBB'ers (in de "Niet-lijst" genoemd als laboranten medische diagnostiek en therapie) op de lijst te plaatsen van zorgmedewerkers die in aanmerking komen voor de zorgbonus. Bovendien moeten de anesthesiemedewerkers ook op de lijst komen, want die staan er nu niet eens op.
Sterker zouden de beroepsorganisaties het vinden dat het onderscheid van beroepsgroepen in de zorgbonus wordt opgeheven. Zij pleiten ervoor dat de minister met voorstellen komt hoe de zorgbonus kan worden uitgekeerd aan iedereen die werkzaam is in de zorg.
 
Daarmee wordt erkend dat de medisch ondersteunende beroepen ook een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de uitbraak van COVID-19. Zij staan wel degelijk in de frontlinie en zijn een onmisbare schakel in het zorgproces.
 
---
 
Je kunt de petities alsnog ondertekenen, mocht je dat nog niet hebben gedaan.