Project SAMEN LVO: Kennis delen via Wikiwijs Perioperatieve Zorg

Waarom opnieuw het wiel uitvinden? Sla met ons de handen inéén! 

>>> Platform Wikiwijs Perioperatieve Zorg: https://perioperatievezorg.wikiwijs.nl <<<

Waarom zou je opnieuw het wiel uitvinden? Iedereen maakt onderwijs om te komen tot dezelfde eindtermen, iedereen schrijft voor dezelfde operaties protocollen en ontwerpt mogelijk ook nog eens dezelfde e-modules. Sla met ons de handen inéén! Wat kunnen we met elkaar delen? 
 
 
Tekst: Marja Versantvoort, projectleider LVO
Foto: Shutterstock
 
 
Project SAMEN LVO
Door het innoverende zorgaanbod en technologische ontwikkelingen in de zorg speelt de actuele kennis van een zorgprofessional een grote rol. Dit vraagt van de perioperatieve professional dat hij continu nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelt. Tevens krijgt deze professional een rol, waarbij verdieping en verbreding van het vak een vereiste is. Dit vraagt om scholing die efficiënt, kwalitatief en actueel is en blijft.
Daarnaast blijft een tekort aan het aantal zorgprofessionals een feit waardoor het up-to-date houden van richtlijnen, protocollen en scholingsmaterialen een uitdaging is van alle dag.
 
Daarom heeft de LVO met dit project een tweeledig doel:
  1. Investeren in efficiënte kennisinfrastructuur, ontwikkeld door en voor de perioperatieve zorgprofessionals door ontsluiting en ontwikkeling van leermaterialen, richtlijnen en protocollen voor gerelateerde onderwerpen voor de perioperatieve zorg van een operatieassistent en deze onder een open licentie beschikbaar stellen. 
  2. Realiseren van een actieve community van docenten, (student)operatieassistenten en andere betrokkenen bij de perioperatieve zorg die gebruikmaken van de ontwikkelde leermaterialen, richtlijnen en protocollen, daarover ervaringen uitwisselen en daardoor mede bijdragen aan onderhoud en uitbreiding van de verzameling open materialen (duurzaamheid).
Dit draagt bij aan meerdere doelstellingen van de LVO:
  • Stimuleren van de professionalisering van de beroepsgroep
  • Bevorderen van het contact tussen de leden
  • Het organiseren van bij- en nascholing
  • Internationale samenwerking
Doelgroep
Dit project heeft als hoofddoelgroep de 5000 (student)operatieassistenten en docenten van opleidingsinstituten en ziekenhuizen in Nederland. Daarnaast zijn de open gepubliceerde materialen toegankelijk voor eenieder die geïnteresseerd of betrokken is bij perioperatieve zorg.
 
Hierbij leren we van het landelijk project Samen hbo Verpleegkunde waarin zeventien bachelor verpleegkundeopleidingen dit al doen! Het landelijk project Samen hbo Verpleegkunde heeft zich als doel gesteld om een platform (https://hbo-vpk.wikiwijs.nl/) op te zetten om leermaterialen te delen en daarnaast een actieve community op te zetten waarop docenten, verpleegkundigen en studenten gemakkelijk met elkaar in contact kunnen komen (https://hbovpk.nl/welcome). 
 
LOOV-kwaliteitsmodel
Om vertrouwen te creëren in de kwaliteit van elkaars materialen, is een kwaliteitsmodel ontwikkeld (het LOOV-kwaliteitsmodel). Dit model geeft deler en hergebruiker een handvat om de kwaliteit van hun leermateriaal te optimaliseren alvorens het te delen. Een onafhankelijke keurmeester kan op basis van dat model de kwaliteit van gedeelde leermateriaal toetsen. Wanneer het leermateriaal voldoet aan de eisen uit het kwaliteitsmodel, zal het een herkenbaar keurmerk krijgen (het LOOV-keurmerk). Dit keurmerk wordt zichtbaar gemaakt door middel van een logo dat bij het leermateriaal wordt geplaatst. Daarnaast is op Wikiwijs een vakvocabulaire ontwikkeld voor kernbegrippen, CanMedsrollen en thema’s, waardoor het zoeken, vinden en uploaden onder dezelfde herkenbare termen zal plaatsvinden. Op deze manier wordt het voor de hergebruikers eenvoudiger snel de juiste materialen te vinden van een gegarandeerde kwaliteit.
 
Eerste stappen
In de hectische tijd van corona is de saamhorigheid in Nederland groot en zoekt men snel naar e-learningmodules om mensen bij te scholen. Scholen zijn met man en macht lesmaterialen om aan het zetten naar digitaal of online materiaal. Hoe mooi is het dat men met kleine stappen al kan beginnen met delen en hergebruiken van elkaars kennis.
  • In een samenwerking met de Amerikaans beroepsvereniging (AORN) zijn meerdere richtlijnen aangekocht. Deze worden vertaald en met de gebruikelijke procedures door meerdere verenigingen gekeurd.
  • Een startpagina voor het delen van lesmaterialen is aangemaakt, met een eerste indeling per specialisme: https://perioperatievezorg.wikiwijs.nl.
  • Tijdens het LVO-congres hebben de opleidingsinstituten uitgesproken met dit project actief aan de slag te willen gaan.
 
Heeft u vragen of wilt u meeparticiperen? Neem dan contact op met Projectleider Marja Versantvoort: projecten@lvo.nl 
 
 
What’s in it for me?
 
Marja Geuzenbroek, opleider operatieassistent Amstel Academie: ‘Een databank en community kan opleiders helpen met het delen van lesmateriaal. Momenteel is iedereen in onderwijsland zijn/haar lesmateriaal in een sneltreinvaart aan het digitaliseren. Het is fijn om elkaars materiaal te gebruiken, ideeën op te doen en samen te werken. Samen komen we verder!’
 
Leonie Rüttermann, operatieassistent in het UMCG: ‘Het delen van praktijkgerichte evidence-based materialen: Eenvoudig informatie te vragen en te zoeken. Het blijft beschikbaar (geen links die uiteindelijk nergens toe leiden). Bij onbekende ingrepen hoeft het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden. Men kan tips en trucs van collega’s uit andere ziekenhuizen leren en toepassen op de eigen omgeving. Het keurmerk “evidence-based” is een belangrijke toevoeging, zodat men er zeker van kan zijn dat wat er aan materialen te vinden is ook echt klopt.  Voordeel van een community is dat er ook gericht naar materialen kan worden gevraagd. Zo worden wij nu al af en toe gevraagd naar bepaalde richtlijnen (operatieverlopen), en die kunnen we dan met iedereen delen. Het principe van vraag en aanbod biedt zeker voordeel. Voor mij als operatieassistent en zeker als werkbegeleider kan het opleveren dat, in de toekomst, informatie op één plek te vinden is, dat je niet het hele internet hoeft af te speuren. Voor LVO Samen vertaal ik, (met een beetje hulp van collega’s) de AORN-richtlijnen. Daarnaast kunnen we operatierichtlijnen delen en willen we e-learnings en instructiefilmpjes gaan maken.’
 
Wies van Hest, teamleider hbo-v (waaronder technische stroom) Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid: ‘Fijn dat operatieassistenten elkaar makkelijker kunnen gaan vinden op de community. Samen over de grenzen kunnen en durven kijken kan veel opleveren. Als er al een prachtig wiel is, gebruik het dan i.p.v. er nog een uit te vinden! Bedenk je een prachtig wiel, deel het dan!’
 
BEN OK is een samenwerkingsplatform van de OK’s van meerdere ziekenhuizen in de regio Brabant. We hebben de afgelopen jaren gezien dat het delen van kennis en bundelen van krachten noodzakelijk is om bij te blijven in de snel veranderende OK-omgeving. Gezamenlijk ontwikkelden we een curriculum voor gediplomeerde OA en AM. Dit curriculum vormt het fundament bij het ontwikkelen en organiseren van bij- en nascholing.
 
BEN OK ondersteunt regionaal de continue professionalisering van de beroepsgroep en elke OK kan lokaal het permanent leren (life long learning) borgen en managen. Operatieassistenten en anesthesiemedewerkers kiezen uit een breed palet van leeractiviteiten hoe zij hun kennis en kunde up-to-date houden. Met het “koffiekamer”-spel wordt op rustige momenten snel en op een leuke manier kennis opgefrist. De quizzen die we sinds enige tijd online aanbieden rondom verschillende onderwerpen moeten nog terrein winnen. En we zoeken naar geschikte e-learning die relevant is en voldoende verdieping biedt voor deze specifieke doelgroep.’ Zo vertelt Kirsten Godding, die sinds oktober 2017 het project begeleidt en zorgdraagt voor de didactische kwaliteit.
 
 
Dit artikel is verschenen in Operationeel nummer 2, dat eind juni 2020 verscheen.