Sessie voor Kwaliteitscoördinatoren op LVO Congres

Kom je ook naar de bijeenkomst voor Kwaliteitsfunctionarissen en Leidinggevenden OK tijdens het LVO Congres?

In oktober 2017 oktober organiseerde de LVO voor de eerste keer een Dag voor Kwaliteitsfunctionarissen op een OKC. Dit was een groot succes. Naast het feit dat deze dag snel was volgeboekt, waren de deelnemers heel positief en enthousiast. Graag willen we bij deze dag alle vakgroepen (BRV, NVAM, NVLO) betrekken. Op die manier willen we de kwaliteitsmensen OK groeperen en van elkaar leren.

Op 29 oktober a.s. vindt er wederom een Dag voor Kwaliteitsfunctionarissen plaats. Vooruitlopend op deze dag organiseren we tijdens LVO Congres op donderdag 8 maart a.s. een studiemiddag Kwaliteitsfunctionarissen en Leidinggevenden OK.   

Tijdens deze middag geven we Drs. Marthel Bos van de Inspectie het woord. Jullie kunnen hiervoor onderwerpen aandragen, zodat wij die kunnen doorgeven aan de heer Bos. Ook gaan we dieper in op de juridische materie die op de afgelopen Kwaliteitsdag aan bod is gekomen. Ook casussen kunnen uitgebreid worden besproken.

De sessie is gepland op 8 maart van van 13.30-17.30 uur. 

13.30 - 13.45 uur Kwaliteitsfunctionarissen OK, platform
13.45 - 14.30 uur Presentatie IGJ, Drs. Marthel Bos
14.30 - 15.00 uur Pauze
15.00 - 16.30 uur Juridische aspecten zorg, Mr. Fre de Vries

Naast dit interessante programma kan tijdens de verzorgde lunch en de middagpauze, de beursvloer bezocht worden en mogen de deelnemers de sessie van Maarten van der Weijden (Accepteer pech, leef jouw leven) aan het eind van de dag bijwonen. De voorzitter is Mimoen Ahmidi, voorzitter NVLO.

Je kunt je voor deze Kwaliteits-sessie inschrijven via de speciale congreswebsite: www.lvocongres.org

We zien jullie graag!

Namens het organiserend comité van het landelijk symposium voor kwaliteitsfunctionarissen OK.