Tekort OK-personeel: nu actie nodig om tij te keren

De LVO is druk bezig om het nijpend tekort aan operatieassistenten op de politieke agenda te krijgen met onder meer een meldpunt en een online petitie. Ook heeft de LVO een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. In februari staat een afspraak gepland om bij het ministerie in gesprek te gaan over de tekorten en de erkenning van het beroep operatieassistent.

Waarom is erkenning zo belangrijk?

De LVO wil officiële erkenning van het beroep van operatieassistent, zodat alleen goed opgeleide operatieassistenten in de OK mogen werken. ‘Nu kan bij wijze van spreken iedereen die van straat wordt geplukt op de OK aan de slag gaan’’, zegt beroepsbelangenbehartiger van de LVO, Nicole Dreessen. ‘Wij willen opgenomen worden in het register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register). Dan worden de kwaliteit, veiligheid en bevoegdheid gewaarborgd.’  

Door de grote tekorten komt de noodzaak van opname van het beroep van operatieassistent in het BIG-register steeds meer naar voren. Operatieassistenten verrichten zelfstandig heelkundige en voorbehouden handelingen, maar deze taken zijn in de wet niet goed geregeld en geborgd. Een verplichte registratie en accreditatie is een belangrijke stap om de kwaliteit en veiligheid van operatieve zorg door de operatieassistent verder te borgen en te verbeteren.

De hoge werkdruk leidt ertoe dat steeds meer operatieassistenten uitvallen. Zij worden vervangen door personeel dat niet is opgeleid om de vereiste specialistische handelingen te verrichten. In een OK zijn zij onderdeel van het (complexe) operatieve proces - met de daarbij behorende risico’s - zonder dat ze bekwaam zijn.

‘Patiënten en zorgprofessionals moeten erop kunnen vertrouwen dat operatieassistenten daadwerkelijk bevoegd en bekwaam zijn,’ aldus Dreessen.

Meldpunt

Op het Meldpunt dat de LVO heeft opgericht komen verontrustende berichten binnen, zoals sluiting van operatiekamers, inzet van onbekwaam personeel, langdurig zieken en een hoge werdruk.

Wij willen graag te weten komen wat er allemaal speelt op jouw OK, zodat wij als beroepsvereniging een constructieve rol kunnen spelen om de kwaliteit van zorg voor de operatieassistenten te waarborgen. Wij vragen je dan ook om aan ons te melden als je tegen dingen aanloopt. Je vindt het Meldpunt hier: Meldpunt Tekorten

Teken de petitie

Heb je de petitie nog niet getekend? Laat van je horen! Hoe meer handtekening, hoe sterker we staan als we de petitie aanbieden aan de Tweede Kamer. Je vindt de petitie hier: https://operatieassistenten.petities.nl

In Operationeel nummer 3/4 december 2018 (p.16-17) staat een uitgebreid artikel over de tekorten en de acties die de LVO onderneemt om het tij te keren (zie link naar artikel hierover of kijk op Issuu).