Terugblik LVO praktijk- werkbegeleiders dag 2015

Wederom was de praktijk- en werkbegeleiders dag een succes.

Op donderdag 19 november organiseerden we onze jaarlijkse scholingsdag voor praktijk- en werkbegeleiders. We genoten gastvrijheid bij de firma van Straten Medical in Nieuwegein.

Als thema hadden we gekozen voor pesten op het werk. Het is zeer actueel en het komt meer voor dan we denken.

’s Morgens hadden we twee sprekers uitgenodigd. Mevrouw Louwerse van de Stichting pesten op de werkvloer, sprak over oorzaak en gevolg. Een opmerkelijk feit: in 2014 waren een half miljoen werknemers het slachtoffer van pesterijen, waarvan 80.000 structureel (cijfers TNO).

Hierna volgde de presentatie van de heer Rietdijk, wetenschappelijk directeur van het Audrey Daniels Instituut (VU). Hij is gespecialiseerd in positieve gedragsverandering in organisaties. In een interactieve setting leerden we veel over belonen en straffen van gedrag.

’s Middags hebben we in groepjes casussen uit de praktijk besproken. De dag werd afgesloten met het spelen van herkenbare praktijksituaties en het beoordelen van stellingen.

www.pestenopdewerkvloer.nl
www.veranderarchitect.nl

namens de commissie Onderwijs,
Jeanine Stuart

BijlageGrootte
PDF-pictogram Verslag-Beleidsdag-20150911-sm.pdf1.45 MB
Nieuwsbrief uitgave: