Vers van de pers: OK-Krant nummer 6

In deze nieuwste editie van de OK-Krant presenteren de LVO en de NVAM hun toekomstplannen voor operatieve zorg. 
De Nederlandse OK-Krant nummer 6 wordt vanaf 12 juni verspreid naar alle OK-afdelingen van ziekenhuizen en privéklinieken.
 
Toekomstplannen LVo en NVAM: 'Flexibele schil voor Ok en IC'
 
Veel operatieassistenten en anesthesiemedewerkers hebben gedurende de coronacrisis intensief zorg verleend aan covid-19-patiënten. Inmiddels vindt iedereen weer zijn weg terug naar de ok. Het is nu de vraag hoe de opschaling van de operatieve zorg eruitziet en hoe we ons zo slim mogelijk kunnen voorbereiden op crises in de toekomst. LVO-voorzitter Nicole Dreessen en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM) Remko ter Riet vertellen hoe de verenigingen de toekomst zien.
 
En verder: 
 
LNAZ bereidt opschaling IC-capaciteit in Nederland voor
 
Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft van de Minister voor Medische Zorg en Sport de opdracht gekregen en aanvaard om 25 juni een plan te presenteren voor structurele én flexibele opschaling van de IC-capaciteit in Nederland. Dit om goed voorbereid te zijn op een mogelijke nieuwe piek in het aantal COVID-patiënten, waarbij de planbare zorg doorgang blijft vinden. Het LNAZ doet dit in nauwe samenwerking met diverse betrokken partijen, waaronder verpleegkundigenorganisatie V&VN en de beroepsvereniging van intensivisten NVIC. Het traject om te komen tot dit plan wordt aangestuurd door een kernteam en staat onder voorzitterschap van Jos Aartsen, voormalig bestuursvoorzitter van het UMCG.
 
Kraakbeenceltherapie in Nederland
 
Duizenden mensen in Nederland kampen met klachten na een knieletsel. Pijnklachten kunnen soms zodanig zijn dat ze hierdoor hun werk, sport of hobby’s moeten opgeven. Een van de oorzaken van pijn is mogelijk een kraakbeendefect, en dat is in het algemeen slecht nieuws. Kraakbeen heeft amper het vermogen zichzelf te herstellen en slijtage van het kniegewricht kan het gevolg zijn. Er is dan eigenlijk geen weg meer terug. Vooral veel jongvolwassenen zien daardoor de kans op een succesvolle toekomst in rook opgaan. Slijtage moet zo veel mogelijk worden voorkomen.
 
De laatste vijftien jaar is op het gebied van kraakbeenregeneratie een flink aantal stappen vooruit gezet. Er zijn nieuwe methoden ontwikkeld waarbij, onder andere met hulp van lichaamseigen cellen, veelbelovende resultaten worden geboekt om kraakbeendefecten te repareren: de zogenaamde autologe chondrocytentransplantatie. Deze nieuwe behandeling is vooralsnog uitsluitend geschikt voor bepaalde groepen patiënten die kampen met beschadigd kraakbeen in het kniegewricht. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg is een van de drie ziekenhuizen in Nederland die deze operatie uitvoeren. Orthopedisch chirurgen Jacob Caron en Chris van den Broek zien mensen met kraakbeenproblematiek op de speciale ‘kraakbeen-poli’ en proberen samen met hen een optimale behandelingsstrategie te bepalen.
 
En nog veel meer nieuws in OK-Krant nummer 6.
 
Nummer gemist? Je kunt ze teruglezen op Issuu.