Vers van de pers: OK-Krant nummer 9

Vandaag verschijnt nummer 9 van de De Nederlandse OK-Krant. In deze nieuwe editie aandacht voor: 
 
Zorgpersoneel niet klaar voor tweede golf 
Een grote groep verpleegkundigen en verzorgenden geeft aan nog niet klaar te zijn voor een eventuele tweede coronagolf. Dat blijkt een ledenpeiling van beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91. In totaal werd de enquête 2500 keer ingevuld door zorgprofessionals uit alle zorgsectoren. Lees verder
 
Zorgprofessionals ervaren nog meer agressie tijdens Coronacrisis 
Een grote groep zorgprofessionals ervaart de afgelopen maanden meer agressie en intimidatie op de werkvloer. Er wordt met onbegrip gereageerd als familie of naasten worden aangesproken op het niet naleven van de richtlijnen. Het aangepaste bezoekersbeleid zorgt voor veel verdriet en onmacht en vaak moeten zorgverleners dat ontgelden door scheldpartijen of zelfs dreigementen. Dat blijkt uit een peiling onder zo’n 1200 leden van NU’91. Lees verder.
 
Werken in tijden van covid-19 ‘Je krijgt in één keer een heel andere rol!’
De afgelopen tijd is voor veel operatieassistenten heftig, hectisch en nieuw geweest. Vrijwel iedereen werkte een aantal weken op een andere plek, variërend van de seh en de ic tot een verpleegafdeling. Zeven collega’s vertellen over deze periode waarin covid-19 de hoofdrol speelde.
 
OK-collega uitgelicht
Randy Juharianto (28), operatieassistent in het Dijklander Ziekenhuis (Purmerend/Hoorn) won de prestigieuze Young Professional Award.
 
Preventie van rugpijn bij operatieassistenten: kunnen exoskeletten hierbij helpen? 
Wereldwijd heeft, per jaar, ongeveer 37% van de mensen voor langere of kortere tijd rugpijn. Bij een derde van de mensen met rugpijn ontstaat binnen een jaar een nieuwe episode met rugpijn, en bij ongeveer 10% van de mensen met rugpijn worden de klachten chronisch. Ook bij operatieassistenten is rugpijn een veelvoorkomend probleem.
 
De BIG-aanvraag: wat is er al gebeurd en wat gaat er nog gebeuren?
De stand van zaken m.b.t. de BIG-aanvraag. Lees verder
 
En nog veel meer nieuws in deze negende editie.
 
De Nederlandse OK-Krant verschijnt maandelijks en wordt verspreid naar alle OK-afdelingen van ziekenhuizen en privéklinieken in Nederland.
 
Je kunt de krant online teruglezen op Issuu.