VWS in gesprek met LVO en NVAM

VWS in gesprek met beroepsvereniging over opleidingen operatieassistenten en anesthesiemedewerkers

Op woensdag 25 augustus 2021 vond een bijeenkomst plaats waarbij werd gesproken over de opleidingen voor onze beroepen in de toekomst in samenhang met de tekorten en mogelijke oplossingen voor OK professionals.

Operatieassistenten en Anesthesiemedewerkerkers kampen met tekorten, meer opleidingen met een brede basis en slimmer kwalitatief opleiden waren onderwerpen die op de agenda stonden.

Op uitnodiging van VWS kwamen meerdere experts aan het woord en gaven hun visie over de problemen en mogelijke oplossingen voor de toekomst.

De lange termijn oplossing wordt gezocht in een gedegen basis en het meer aantrekkelijk maken van de beroepen en daarbij behorende opleidingen.

De kern ligt in het voorkomen van versnippering van OK beroepen en de fuikfuncties te vermijden. Een brede basisopleiding met daarna modulaire specialisaties komen steeds meer naar voren. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om sneller te wisselen van specialisatie en flexibele inzet in de acute as en diagnostiek is mogelijk. Van fuikfuncties is dan geen sprake meer en gelijkwaardige beroepen met erkenning zijn een feit. Na de positieve ervaring tijdens de Covid pandemie is ook gebleken dat het belangrijk is dat de opleidingen van de professionals toekomstgericht en breed inzetbaar moeten zijn.

Een brede basisopleiding met verpleegkunde als onderlegger zou hierin kunnen helpen.

Samen met V&VN en CZO flex gaan LVO en NVAM kijken hoe de beroepsgroepen en daarbij behorende opleidingen kunnen worden geoptimaliseerd. Ze pakken samen de handschoen op en gaan hierover verder in gesprek.

Meer hierover binnenkort in de OK Krant….

Indien je geïnteresseerd bent in dit onderwerp en wilt bijdragen als beroepsprofessional dan gaan betrokken bestuursleden graag met je in gesprek.