Website Landelijk Netwerk 'De Groene OK' online!

De nieuwe website van het landelijke netwerk ‘De Groene OK’ staat nu live.

Het landelijke netwerk De Groene OK is een samenwerkingsverband van alle snijdende wetenschappelijke verenigingen en de beroepsverenigingen van medewerkers op de OK (NVAM, BRV, NVLO en LVO). Het landelijke netwerk zet zich in om de zorg op operatiekamers duurzamer te maken en daarmee een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het klimaat akkoord.

Om de transitie naar een Groene OK te versnellen, hebben de deelnemende verenigingen op 10 september jl. de Green Deal ondertekend. Daarmee belooft ook de LVO zich actief in te zetten voor het verduurzamen van de zorgprocessen op de OK.

Het landelijke netwerk 'De Groene OK' wil de bottom-up duurzaamheid op de OK’s stimuleren en gezamenlijk ziekenhuis overstijgende problemen aanpakken in een aantal werkgroepen. Hoe? Daar lees je meer over op de nieuwe website 'De Groene OK' https://degroeneok.nl

Mike Thijsing is commissielid bij de LVO en vertegenwoordigt de LVO in het Landelijk Netwerk Groene OK. Mike is te bereiken via: mikethijssing@gmail.com