Regeling Opleidingen

De Landelijke Begeleidingscommissie Opleiding Operatieassistent  heeft de regeling voor de opleiding ontworpen. In deze commissie zit o.a. een bestuurslid van de LVO. Enkele belangrijke punten:

  • De nieuwe regeling maakt het de ziekenhuizen mogelijk nieuwe doelgroepen via specifieke trajecten op te leiden, zodat recht wordt gedaan aan de specifieke deskundigheid van de betreffende medewerkers die instromen, bijvoorbeeld IC-verpleegkundigen.
  • Een kwalitatieve verbetering van het studievorderingenbeleid en de examenregeling. Het totale studievorderingenbeleid omvat voortaan vier verplichte onderdelen: toetsing van de theorie, de praktijkbeoordelingen, het praktijkbeoordelingsboek en de studie.
  • Het mondeling eindexamen is niet langer een verplicht onderdeel van de opleiding. 
  • Onderwijsinstellingen hebben de mogelijkheid onderwijskundige vernieuwingen in te voeren.

De regeling is op te vragen bij het secretariaat van de Landelijke Begeleidingscommissie Opleiding Operatieassistent:

p/a NVZ
Postbus 9696
3506 GR Utrecht

Kosten hiervoor bedragen ongeveer € 5,-

U kunt de regeling ook gratis downloaden via de site van van het College Zorg Opleidingen: www.czo.nl.