Operatieassistenten gezocht, medische technologie in de zorg

Vanuit het NIVEL zijn wij in opdracht van VWS bezig met een project over het veilig gebruik van medische technologie in de zorg. Het doel van ons onderzoek is het ontwikkelen van een generieke methodiek voor het borgen van bekwaamheden van gebruikers van medische technologie. Dit doen we in meerdere stappen, waarbij we beginnen met drie casestudies. Tijdens deze casestudies ontwikkelen we eindtermen en een bekwaamheidstoets over een specifiek onderwerp, om zo meer inzicht te krijgen in de processtappen die nodig zijn voor een dergelijk ontwikkelingstraject.

De drie onderwerpen die we voor de casestudies hebben gekozen zijn robotchirurgie, elektrochirurgie en infuustechnologie. Met behulp van drie expertgroepen die bestaan uit diverse experts vanuit het veld willen we de eindtermen en de toetsing invulling geven. Naast eindgebruikers van de verschillende technologieën zien wij ook meerwaarde van deelname van operatie-assistenten in de expertgroepen robotchirurgie en elektrochirurgie. Operatie-assistenten zijn vaak nauw betrokken bij de behandelingen met deze apparatuur en hebben waarschijnlijk een andere zienswijze dan artsen op het (veilig) gebruik van deze technologieën . 

Via deze weg hopen wij dat er enthousiaste operatie-assistenten reageren die plaats zouden willen nemen in één van onze expertgroepen. Voor de expertgroep elektrochirurgie zijn we op zoek naar één operatie-assistent met ervaring op het gebied van elektrochirurgie. Voor de werkgroep robotchirurgie zijn we op zoek naar één operatie-assistent met ervaring op het gebied van robotchirurgie. De verwachte tijdsbesteding voor het komende half jaar is 16 uur gedurende vier bijeenkomsten inclusief voorbereiding. Na de ontwikkeling en validatie zal er nog een evaluatiebijeenkomst plaatsvinden.

Heb je belangstelling dan graag reactie naar onderwijs@lvo.nl

Nieuwsbrief uitgave: