Beroepsbelangen

Commissie Beroepsbelangen

De commissie Beroepsbelangen wordt vertegenwoordigd door Nicole Dreessen.

Doelstellingen Commissie Beroepsbelangen

  • Uitvoering geven aan arbeidsvoorwaardelijk beleid
  • Adviseren en informeren van het LVO-bestuur omtrent beroepsbelangen
  • Collectieve en individuele belangenbehartiging voor LVO-leden

Meer informatie

I.v.m tijdelijke afwezigheid Nicole Dreessen contact via: 
Ger Creemers (voorzitter ad-interim)
g.creemers@viasana.nl