PR & Voorlichting

Commissie PR & Voorlichting

De Commissie PR & V bestaat momenteel uit de volgende leden:

Nicole Dreessen, voorzitter commissie ad interim (voorzitter@lvo.nl)

Linda Marquez Cisneros (prvoorlichting@lvo.nl)

Maaike Baerends (infoambassadeur@lvo.nl)

Thomas Kerres (voorlichting@lvo.nl)

Doelstellingen Commissie PR & V

  • Voorlichten van leden en aspirant-leden over aspecten van het beroep in het algemeen en aspecten van de vereniging in het bijzonder.
  • Het tot stand brengen en onderhouden van contacten met leden van de vereniging en andere belanghebbenden.

Waar zijn we op het moment mee bezig: 

Het aanschrijven van de opleidingsinstituten voor de diploma-uitreikingen en voorlichtingen voor het voor- en najaar.

  • Het actualiseren van het ledenbestand en de ziekenhuislijst optimaliseren.
  • Nieuwe vertegenwoordigers zoeken voor de ziekenhuizen en locaties die nog geen LVO vertegenwoordiger hebben
  • Het versturen van een maandelijkse digitale nieuwsbrief

Voorlichting

Sinds een aantal jaar geeft de LVO voorlichting op verschillende opleidingsinstituten in Nederland. De interactieve powerpointpresentatie die we daarbij gebruiken wordt door de studenten als zeer positief ervaren. Opleidingsinstituten kunnen zelf aangeven voor welke groep en in welke periode ze voorlichting wensen. De LVO geeft de voorkeur aan studenten die net begonnen zijn met hun opleiding, maar op verzoek komen we ook na een of twee jaar terug om ouderejaars studenten (nogmaals) te informeren over de LVO. Voor eventuele nieuwe leden is er altijd een leuk presentje aanwezig.

Diploma-uitreikingen

Tijdens diploma-uitreikingen komt een LVO-ambassadeur of lid van de commissie PR & V langs om de kersverse collegae operatie-assistenten te feliciteren met het behaalde succes. Zij nemen voor alle studenten een passend presentje mee, ongeacht of de student wel of niet lid is van de LVO.

Meer informatie

Heeft u interesse in onze voorlichting? Of wilt u data doorgeven van diplomeringen? Dan kunt u mailen naar: voorlichting@lvo.nl