< FAQ

Kan ik als aanbieder van scholingen ook instellingsaccreditatie aanvragen en hoe duur is dit?

Instellingsaccreditatie kan worden verleend aan organisaties die bewezen hebben de kwaliteit van hun aanbod te kunnen garanderen. Bij instellingsaccreditatie verleent de Accreditatieraad aan een aanbieder van scholingen de bevoegdheid tot accrediteren. Het uitgangspunt is dan: 1 klokuur scholing = 1 accreditatiepunt. De aanvraag voor instellingsaccreditatie wordt ingediend bij de voorzitter van de Accreditatieraad via het aanvraagformulier.

De volgende informatie moet bij de aanvraag gevoegd worden:

  • Jaarplan Scholing of een opleidingsbrochure;
  • Beschrijving van de kwaliteitsborging van de scholingen;
  • Naam van de verantwoordelijke in het opleidingsproces.

De kosten voor instellingsaccreditatie bedragen voor een ziekenhuis € 1500 per jaar en voor medische firma’s € 2000. Bij een groot aanbod van opleidingen is instellingsaccreditatie dus goedkoper.

Als een ziekenhuis alle operatieassistenten lid maakt van de LVO, dan kunnen scholingen die door het ziekenhuis worden georganiseerd gratis geaccrediteerd worden. Dit noemen we een Collectief Lidmaatschap voor Ziekenhuizen.