Over de Wet BIG

De LVO pleit ervoor dat het beroep van operatieassistent wordt erkend en gewaardeerd als een beroep dat thuishoort in de Wet BIG. Wat houdt de wet in en waarom vindt LVO deze erkenning belangrijk?

Over de Wet BIG

Het doel van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) is te zorgen dat de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners.

Het BIG-register

Dit doet de Wet BIG onder meer met het BIG-register: een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren (tinyurl.com/BIGregister). Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die bepaalde risico’s met zich meebrengen voor de patiënt als ze ondeskundig worden uitgevoerd.

Operatiekamer met chirurg en operatieassistent bezig met ingreep

Operatieassistenten niet in Wet BIG

Operatieassistenten worden in de Wet BIG niet genoemd. Daardoor is ook geen sprake van titelbescherming. Dit betekent dat in Nederland iedereen zich operatieassistent mag noemen en dat klinieken iedereen in deze functie kunnen plaatsen.

Bekwaam

Operatieassistenten echter vallen wél binnen de reikwijdte van de Wet BIG. Dit betekent dat operatieassistenten die bekwaam zijn tot het uitvoeren van voorbehouden handelingen deze mogen uitvoeren, in opdracht van een specialist. Zowel de operatieassistent als de specialist moet dan eerst vaststellen dat de beroepsbeoefenaar beschikt over de bekwaamheid om de opdracht naar behoren uit te voeren.

Pleidooi voor opname in Wet BIG

De LVO vindt het niet meer dan logisch dat ook operatieassistenten gaan vallen onder de Wet BIG. Zij zijn immers breed inzetbare zorgprofessionals die regelmatig voorbehouden handelingen uitvoeren, nu officieel nog onder supervisie van een arts. Bij de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van operatieassistenten past een BIG-registratie.