Kwaliteitsregister

Kwaliteitsregistratie is dé manier om aan patiënten, andere zorgverleners, werkgevers en zorgverzekeraars de garantie te geven dat ze te maken hebben met een operatieassistent die voldoet aan de vastgestelde beroepseisen. Alle operatieassistenten kunnen zich registreren in het LVO-kwaliteitsregister indien ze in het bezit zijn van een geldig diploma. De LVO vindt het belangrijk om deze kwaliteit te garanderen naar buitenstaanders en om de kwaliteit van haar beroepsgroep te borgen. Daarom is de LVO gestart met een kwaliteitsregister. 

Waarom registreren en accrediteren?

Voor de beroepsgroep operatieassistenten heeft de overheid tot op heden niets geregeld om de kwaliteit te garanderen en te borgen en laat dit aan de beroepsgroep zelf over. Het behalen van het diploma in het verleden zegt niets over de huidige kwaliteit. Het werkzaam zijn binnen het beroep en het bijhouden van een persoonlijk dossier waarin wordt aangetoond dat een operatieassistent actief en bewust bezig is met het bijhouden van het beroep, maakt dat hij een bepaald niveau van kwaliteit kan leveren. 

Wie kunnen zich registreren?

Alle operatieassistenten kunnen zich registreren in het LVO-kwaliteitsregister indien ze in het bezit zijn van een geldig diploma. Men ontvangt na registratie een bewijs van inschrijving. Ook voor operatieassistenten die niet kunnen voldoen aan de werkeis van 16 uur patiëntengebonden werkzaamheden per week bestaat de mogelijkheid tot registratie. Je kunt je dan registreren als “niet praktiserend” (NP). Dit kan bijvoorbeeld gelden voor praktijkbegeleiders, docenten en teamleiders.

Als u al ingeschreven of lid bent kunt u via  uw portfolio bij houden.

Hoe ziet het LVO-kwaliteitsregister er uit?

Het LVO-kwaliteitsregister kent meerdere niveaus:
1. Registratie van elke gediplomeerde operatieassistent. Deze medewerker beschikt over een geldig diploma. De operatieassistent is dan een geregistreerde operatieassistent.
2. Accreditatie en registratie van de operatieassistent die voldoet aan de kwaliteitseisen. Deze medewerker beschikt over een geldig diploma, behaalt elke 5 jaar 100 accreditatiepunten en werkt minimaal 16 uur gemiddeld per week binnen het beroepsdomein. De operatieassistent is dan een gecertificeerd en geregistreerd operatieassistent. Een operatieassistent die wel zijn diploma heeft behaald maar na 5 jaar onvoldoende scholing volgt, blijft als geregistreerd operatieassistent in het kwaliteitsregister vermeld staan. 
Indien men voldoet aan de kwaliteitseis en is herregistratie altijd mogelijk.

Inschrijven / uitschrijven in het kwaliteitsregister:

De inschrijving loopt parallel met het kalenderjaar. Voor leden is de registratie gratis, voor niet-leden is de registratie € 75,- per jaar. Schrijft men zich in de loop van het kalenderjaar in, dan is men slechts het betreffende jaardeel registratiekosten voor het kwaliteitsregister verschuldigd. Voor LVO-leden worden geen kosten in rekening gebracht. Voor leden en niet-leden van de LVO wordt de inschrijving ieder jaar stilzwijgend verlengd per 1 januari.

Bij opzegging na 1 januari wordt de registratie beëindigd per 31 december. De opzegging is pas een feit als dit door de LVO schriftelijk bevestigd is. Denkt u eraan dat als u opzegt als lid van de LVO, u ook indien u dat wilt, moet opzeggen voor registratie in het kwaliteitsregister, anders worden er kosten in rekening gebracht. U bent daar zelf verantwoordelijk voor.

U kun uw lidmaatschap opzeggen door het invullen van het formulier. Heeft u vragen over uw opzegging? Stuur dan een mail naar ledenadministratie@lvo.nl.

Vragen?

Heeft u vragen over het kwaliteitsregister? Stuur dan een e-mail naar onderwijs@lvo.nl.