Gebruikmaken van het Kwaliteitsregister

Hoe werkt het Kwaliteitsregister van de LVO? Hoe kun als operatieassistent hiervan gebruikmaken? Aan welke voorwaarden moet je dan voldoen? Wij leggen het je uit!

Wie kan gebruikmaken van het register?

Je kunt opgenomen worden in het Kwaliteitsregister als je gediplomeerd operatieassistent bent en lid van de LVO.

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik?

Het kwaliteitsregister kan uitsluitend worden gebruikt door LVO-leden. Zij betalen voor hun lidmaatschap 87,50 euro per jaar. Hiervan is 40% aftrekbaar via de werkgever. De nettokosten zijn dan 45 euro per jaar.

Smartphone met scherm voor inschrijven of aanmelden

Hoe ziet het Kwaliteitsregister eruit?

Het register kent twee niveaus.

  1. Geregistreerde operatieassistenten
    Dit zijn operatieassistenten met een geldig diploma die in het register zijn opgenomen.
  2. Gecertificeerde operatieassistenten
    Dit zijn geregistreerde operatieassistenten die voldoen aan aanvullende kwaliteitseisen. Zij beschikken niet alleen over een geldig diploma, maar ze werken ook een bepaald aantal uren binnen het beroepsdomein. Bovendien behalen zij elke vijf jaar honderd accreditatiepunten (zie hieronder bij ‘Wanneer hercertificatie?’ en ‘Over de criteria’).

Operatieassistenten die geen patiëntgebonden werkzaamheden meer verrichten (omdat zij bijvoorbeeld werkzaam zijn als teamleider, docent of praktijkbegeleider) kunnen zich registreren als ‘niet-praktiserend’.

Wanneer hercertificering?

Gecertificeerde operatieassistenten die zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister, dienen na vijf jaar opnieuw certificatie aan te vragen. Zij moeten dan wederom individueel kunnen aantonen dat zij aan de opgestelde kwaliteitscriteria voldoen. Het gaat om criteria op het vlak van werkervaring, scholing en nevenactiviteiten.

Aan scholingen en activiteiten worden accreditatiepunten toegekend. Als je opnieuw in het register wilt komen te staan als gecertificeerd operatieassistent, dan moet je aantonen dat je binnen vijf jaar minstens 100 accreditatiepunten hebt gehaald. Minimaal 40 punten moeten behaald zijn met scholing en minimaal 40 punten met nevenactiviteiten.

Over de criteria

Hierna lees je meer over de voorwaarden waaraan je moet voldoen om (opnieuw) geregistreerd te worden als gecertificeerd operatieassistent.

Werkervaring

Je moet in een periode van vijf jaar in totaal minstens 1600 uur patiëntgebonden werkzaamheden (zoals beschreven in het beroepsprofiel) hebben verricht, behaald in minimaal 36 maanden. Dit moet je kunnen aantonen met een arbeidsovereenkomst met functieomschrijving.

Scholing

Je moet (geaccrediteerde) beroepsrelevante of specialistisch relevante scholingen gevolgd hebben. Het kan gaan om vakinhoudelijke scholingen, maar ook om scholing over intervisie, intercollegiale toetsing, kwaliteitszorg, evidence based practice, onderzoeksmethoden en technieken en andere beroepsgerelateerde scholingen (bijvoorbeeld over werkbegeleiding, gespreksvaardigheden en softwaresystemen). De scholing kan verschillende vormen hebben: congressen, symposia, klinische lessen, refereeravonden, cursussen, trainingen, studiedagen enzovoort. Het is belangrijk dat je kunt aantonen dat je deze scholingen hebt gevolgd, door middel van een certificaat of bewijs van deelname.

Activiteiten

Aan verschillende nevenactiviteiten kunnen accreditatiepunten worden toegekend. Het gaat om: deelname aan intercollegiale toetsing/overleg, deelname aan beroepsgerelateerde commissies en/of besturen, het ontwikkelen van protocollen, standaarden en richtlijnen, presenteren bij een congres of symposium, publiceren, het ontwikkelen en geven van scholing of om participatie binnen een wetenschappelijk fundamenteel of toegepast onderzoek. Je moet kunnen aantonen welke activiteiten je hebt verricht.

Persoonlijk portfolio

Na vijf jaar moet je zelf een verzoek voor hercertificatie indienen. Een half jaar voor het zover is, ontvang je hierover een bericht in je inbox van je profiel op de website, drie maanden later ontvang je een herinnering. Om voor hercertificatie in aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat je de behaalde accreditatiepunten in een persoonlijk portfolio hebt bijgehouden. En ook, dat je inzichtelijk maakt hoeveel uren je hebt gewerkt. Deze bewijslast moet je op verzoek kunnen tonen aan de Accreditatieraad.

Uitschrijven

Uitschrijven uit het Kwaliteitsregister is niet nodig. Zodra je je lidmaatschap van de LVO opzegt, beëindigt ook je inschrijving in het Kwaliteitsregister. Het opzeggen van het lidmaatschap gaat via een knop op je profielpagina in Mijn LVO.

Heb je vragen over de opzegging van je lidmaatschap? Stel ze via: ledenadministratie@lvo.nl.

Vragen over het Kwaliteitsregister?

Neem dan contact op met de LVO via: accreditatie@lvo.nl